Wykonywanie szczepień p/ COVID-19 przez farmaceutę jest objęte OC. A co z podaniem adrenaliny?

FARMAKOTERAPIA

Autor: TT, OIA Katowice   22-04-2021, 07:30

Wykonywanie szczepień p/ COVID-19 przez farmaceutę jest objęte OC. A co z podaniem adrenaliny? Czy farmaceuci mogą podać adrenalinę? (fot. LJ)

Śląska Izba Aptekarska przekazała stanowisko STU ERGO HESTIA S.A. w sprawie zakresu Odpowiedzialności Cywilnej wg nowej Ustawy o Zawodzie Farmaceuty z dnia 10 grudnia 2020 roku.

W ramach zawartej umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Farmaceuty dla członków Śląskiej Izby Aptekarskiej, w granicach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, ubezpieczyciel obejmie ochroną szkody wynikłe z wykonywania zawodu farmaceuty w rozumieniu art. 4 Ustawy o zawodzie farmaceuty z dnia 10 grudnia 2020:

- wykonywanie szczepień przeciwko COVID-19;
- sprawowanie opieki farmaceutycznej, o której mowa w ust. 2 pkt. 4 Ustawy;
- udzielanie usług farmaceutycznych, o których mowa w ust. 3 pkt. 4 Ustawy;
- wykonywanie zadań zawodowych, o których mowa w ust. 4 pkt. 4 Ustawy;
- wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 5 pkt. 4 Ustawy.

W szczególności dotyczy to:
- prowadzenie konsultacji farmaceutycznych – w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta w związku ze stosowaniem produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

- wykonywanie przeglądów lekowych wraz z oceną farmakoterapii, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta – w celu wykrywania i rozwiązywania problemów lekowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa w procesie farmakoterapii;

- opracowywanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta – w celu określenia celów terapeutycznych możliwych do osiągnięcia przez pacjenta stosującego farmakoterapię oraz wskazania sposobów rozwiązywania wykrytych problemów lekowych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz profilaktyki zdrowotnej;

- wykonywanie badań diagnostycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 – w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowanej przez pacjenta farmakoterapii oraz analizy problemów lekowych występujących u pacjenta, oraz proponowania metod i badań diagnostycznych;

- wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

Farmaceuta może podać adrenalinę
Na Twitterze pojawiła się też dyskusja o możliwości podania adrenaliny przez farmaceutę w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego po wykonaniu szczepienia przeciwko covid-19.

Polecam poszerzyć OC dla farmaceutów, którzy będą szczepić oraz dla właścicieli aptek, w których będą prowadzić szczepienia. W zapisie umowy OC będzie precyzyjna informacja, co jest objęte ubezpieczeniem, a co nie - napisał farmaceuta Piotr Rykowski.

W odpowiedzi, szef Śląskiej ORA, Mikołaj Konstanty wskazał: Moim zdaniem możliwość podania adrenaliny przez farmaceutę w przypadku wstrząsu po podaniu szczepionki wynika art. 31 UoZF:

Art. 31. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta aptekarz może podać produkt leczniczy, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz prekursorów kategorii 1, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Za i przeciw
Podobnego zdania była część farmaceutów:

Marcin Repelewicz: - W mojej ocenie również dokładnie tak należy traktować ten zapis. Podanie produktu leczniczego, jakim jest adrenalina, w przypadku nagłego zagrożenia życia, jakim bez wątpienia jest wstrząs anafilaktyczny.

Joanna Urbańska: CEM też takie info podaje na szkoleniu z uprawnień do kwalifikowana. Na kursie kwalifikacyjnym dziś była mowa że możemy zgodnie z UoZF.

Pojawiały się też wątpliwości:

- Na kursie w Zabrzu mówiono dziś, że jeśli to nie jest lek pacjenta, to nie możemy w oparciu o aktualny stan prawny. To mówił ratownik i pracownik SUM

- Tu jest potrzebna pewna prawna decyzja, bo jak widać wg jednych możemy, a wg innych nie.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH