Wyniki badań dwóch nowych leków w raku płuca

FARMAKOTERAPIA

Autor: LJX/ rynekaptek.pl   14-09-2017, 14:41

Wyniki badań dwóch nowych leków w raku płuca Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Podczas Kongresu European Society of Medical Oncology (ESMO) 201, AstraZeneca przedstawiła wyniki badań dla dwóch swoich leków stosowanych w zaawansowanym raku płuca.

Wyniki badania III fazy FLAURA potwierdziły, że zastosowanie ozymertynibu zmniejsza ryzyko progresji choroby lub śmierci o ponad połowę we wszystkich badanych podgrupach pacjentów, w tym również u chorych z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego.

Mediana czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) wyniosła 18,9 miesięcy w porównaniu z 10,2 miesiącami przy obecnie obowiązującym leczeniu pierwszej linii inhibitorami EGFR (erlotinib i gefitynib).

Z kolei w badaniu PACIFIC – randomizowanym badaniu III fazy, wykazano znamienną statystycznie i istotną klinicznie różnicę w zakresie czasu wolnego od progresji choroby (PFS) u chorych z miejscowo zaawansowanym nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których po standardowej
radio-chemioterapii zastosowano durwalumab.

U chorych otrzymujących durwalumab wykazano 3-krotne wydłużenie mediany czasu wolnego od progresji choroby w porównaniu do chorych otrzymujących placebo (16,8 w porównaniu do 5,6 miesięcy). Innym uzyskanym efektem klinicznym zastosowania durwalumabu w tej grupie chorych była redukcja ryzyka wystąpienia przerzutów odległych i zgonów o 48%.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH