Wyniki badania leku w leczeniu chłoniaka Hodgkina

FARMAKOTERAPIA

Autor: LJX/ rynekaptek.pl   03-07-2017, 09:25

Wyniki badania leku w leczeniu chłoniaka Hodgkina Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Takeda i Seattle Genetics informują o uzyskaniu pozytywnych wyników w badaniu klinicznym fazy 3 ECHELON-1 oceniającym produkt Adcetris (brentuksymab vedotin) w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego chłoniaka Hodgkina.

Firmy poinformowały, że badanie kliniczne osiągnęło swój pierwszorzędowy punkt końcowy, wykazując statystycznie istotną poprawę zmodyfikowanego czasu przeżycia bez progresji (progression-free survival, PFS) w porównaniu do grupy kontrolnej.

ECHELON-1 jest randomizowanym, wieloośrodkowym badaniem klinicznym z udziałem 1334 pacjentów z nieleczonym wcześniej zaawansowanym klasycznym chłoniakiem Hodgkina, oceniającym produkt Adcetris (brentuksymab vedotin) jako część chemioterapii skojarzonej pierwszego rzutu.

Lek jest koniugatem przeciwciała i leku (antibody-drug conjugate, ADC) rozpoznającym cząsteczkę CD30, będącą markerem definiującym dla klasycznego chłoniaka Hodgkina. Aktualnie produkt ADCETRIS nie jest zarejestrowany jako lek pierwszego rzutu w leczeniu chłoniaka Hodgkina.

Pacjenci zostali losowo podzieleni na grupy, które otrzymywały albo kombinację ADCETRIS+AVD (adriamycyna, winblastyna, dakarbazyna), albo ABVD (adriamycyna, bleomycyna, winblastyna, dakarbazyna), kombinację uznaną za standardową w leczeniu pierwszego rzutu chłoniaka Hodgkina.

W wyniku leczenia kombinacyjnego z zastosowaniem Adcetrisu uzyskano statystycznie istotną poprawę zmodyfikowanego PFS w porównaniu do grupy kontrolnej, zgodnie z oceną dokonaną przez niezależną komisję (independent review facility) (współczynnik ryzyka=0,770; wartość p=0,035).

Odsetek dwuletniego zmodyfikowanego PFS u pacjentów w grupie Adcetriswyniósł 82,1 procent, a w grupie kontrolnej 77,2 procent. Analiza śródokresowa ogólnego czasu przeżycia (overall survival, OS), kluczowego drugorzędowego punktu końcowego, również wykazała tendencję na korzyść grupy ADCETRIS+AVD. 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH