Wyniki badania nowego leku w AZS

FARMAKOTERAPIA

Autor: Sanofi/ rynekaptek.pl   16-03-2017, 09:27

Wyniki badania nowego leku w AZS Pacjenci leczeni preparatem Dupixent i miejscowymi GKS częściej doświadczali reakcji w miejscu wstrzyknięcia

Firmy Sanofi i Regeneron Pharmaceuticals przedstawiły szczegółowe wyniki trwającego rok badania III fazy pod nazwą CHRONOS u dorosłych pacjentów z niekontrolowanym atopowym zapaleniem skóry (AZS).

Badanie pokazało, że dorośli pacjenci z niekontrolowanym atopowym zapaleniem skóry (AZS) o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, leczeni eksperymentalnym preparatem Dupixent (dupilumab) i miejscowymi glikokortykosteroidami (GKS), osiągali istotnie lepsze rezultaty oceny ogólnego nasilenia choroby niż osoby stosujące tylko miejscowe GKS.

Pacjenci kwalifikowali się do udziału w badaniu CHRONOS, jeśli stosowanie miejscowych leków zawierających glikokortykosteroidy (z inhibitorami kalcyneuryny lub bez nich) nie pozwalało na kontrolę ich choroby. Pacjentów poddawano randomizacji do leczenia preparatem Dupixent w dawce 300 mg raz na tydzień z miejscowymi GKS, preparatem Dupixent w dawce 300 mg co dwa tygodnie z miejscowymi GKS lub placebo z miejscowymi GKS. Dupixent stosowany z miejscowymi GKS znacząco poprawił wyniki dotyczące ogólnego nasilenia choroby w 16. i 52. tygodniu w porównaniu z leczeniem placebo skojarzonym z miejscowymi GKS.

W badaniu CHRONOS 85% pacjentów, którzy otrzymywali Dupixent raz na tydzień z miejscowymi GKS oraz 86% pacjentów leczonych preparatem Dupixent co dwa tygodnie i miejscowymi GKS ukończyło 52-tygodniowy okres leczenia, podczas gdy w przypadku pacjentów z grupy placebo odsetek ten wyniósł 67%.

Pacjenci leczeni preparatem Dupixent i miejscowymi GKS częściej doświadczali reakcji w miejscu wstrzyknięcia (19% w przypadku podawania preparatu Dupixent raz na tydzień, 15% w przypadku podawania preparatu Dupixent co dwa tygodnie, 8% w przypadku samych miejscowych GKS) oraz zapalenia spojówek (19% w przypadku podawania preparatu Dupixent raz na tydzień, 14% w przypadku podawania preparatu Dupixent co dwa tygodnie, 8% w przypadku samych miejscowych GKS).

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH