Wyniki badania terapii dwulekowej z użyciem dabigatranu w AF

FARMAKOTERAPIA

Autor: LJX/ rynekaptek.pl   14-09-2017, 12:24

Wyniki badania terapii dwulekowej z użyciem dabigatranu w AF Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W badaniu RE-DUAL PCI oceniano działanie przeciwzakrzepowe terapii dwulekowej z użyciem dabigatranu bez aspiryny u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków (AF), u których wykonano przezskórną interwencję wieńcową (PCI) i wszczepienie stentu.

Wyniki wskazują na istotnie niższy odsetek poważnych lub klinicznie znaczących, innych niż poważne, krwawień w przypadku terapii dwulekowej z użyciem dabigatranu w porównaniu do terapii trójlekowej z użyciem warfaryny.

Ryzyko wystąpienia pierwszorzędowego punktu końcowego oceny bezpieczeństwa było o 48% mniejsze w przypadku terapii dwulekowej z użyciem dabigatranu w dawce 110 mg i o 28% mniejsze w przypadku terapii dwulekowej z użyciem dabigatranu w dawce 150 mg (różnica względna), przy czym odsetki zakrzepowo-zatorowych działań niepożądanych były podobne.

Obie dawki dabigatranu zostały zarejestrowane na całym świecie do stosowania w profilaktyce udaru mózgu u chorych z migotaniem przedsionków.

Najnowsze wyniki badania zostały zaprezentowane na kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) w 2017 r. oraz jednocześnie opublikowane w czasopiśmie New England Journal of Medicine.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH