Wyniki z praktyki klinicznej stosowania leku u chorych z WZJG

FARMAKOTERAPIA

Autor: Takeda/ rynekaptek.pl   18-05-2017, 11:46

Wyniki z praktyki klinicznej stosowania leku u chorych z WZJG Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Ogłoszono wyniki ośmiu analiz danych z codziennej praktyki klinicznej potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo stosowania wedolizumabu w leczeniu osób dorosłych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) i chorobą Leśniowskiego-Crohna (ChLC) o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Analiza kohorty z konsorcjum VICTORY dotycząca czynników prognostycznych odpowiedzi klinicznej i endoskopowej obejmowała ocenę gojenia zmian w błonie śluzowej, odpowiedzi i remisji klinicznej oraz odpowiedzi i remisji bez stosowania steroidów u 180 chorych na WZJG o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego leczonych wedolizumabem.

Odpowiedź i remisję kliniczną ustalano na podstawie wyniku całościowej oceny przez lekarza, 5- lub 6-punktowego systemu oceny stosowanego do oceny aktywności choroby. W obrębie tej dużej, wieloośrodkowej kohorty u istotnego odsetka pacjentów doszło do wygojenia zmian błony śluzowej zdefiniowanego jako wynik cząstkowy oceny endoskopowej w skali Mayo równy 0 lub 1 (77%), remisji klinicznej (51%) lub remisji bez stosowania steroidów (41%) po 12 miesiącach stosowania w rutynowej praktyce klinicznej.

Analiza dodatkowa danych dotyczyła częstości występowania i czynników prognostycznych progresji do zabiegu chirurgicznego oraz odsetka chorych na nieswoiste zapalenie jelit (NZJ) wymagających leczenia chirurgicznego po 6 lub po 12 miesiącach po rozpoczęciu leczenia wedolizumabem u 742 pacjentów (WZJG=306, ChLC=436).

Badacze w okresie dwóch lat odnotowali tendencję w kierunku zmniejszania się częstości leczenia chirurgicznego w czasie zależną od momentu wdrożenia leczenia wedolizumabem. Przyczyny tych obserwacji nie są znane i potrzebne są dalsze badania prospektywne, aby scharakteryzować te wyniki.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH