Zamykanie szkół jako element walki z covid-19: na ile okazał się skuteczny?

FARMAKOTERAPIA

Autor: AOTMiT   12-07-2021, 17:23

Zamykanie szkół jako element walki z covid-19: na ile okazał się skuteczny? Chociaż jest to środek ostateczny, zamknięcie szkoły może przyczynić się do zmniejszenia transmisji SARS-CoV-2 Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Skuteczność zamykania szkół zmniejszyła się w drugiej fali w porównaniu z pierwszą falą pandemii, prawdopodobnie częściowo z powodu lepszych środków higieny w środowisku szkolnym - ocenia ECDC.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) dokonało przeglądu aktualnego stanu wiedzy na temat roli dzieci w przenoszeniu wirusa SARS-CoV-2 oraz roli szkół w pandemii COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów unijnych od początku pandemii.

Oceniła też transmisję wirusa na pracowników szkół i przez nich, środki bezpieczeństwa związane ze szkołami, w tym informowanie o ryzyku, testowanie, śledzenie kontaktów oraz skuteczność i skutki zamykania szkół. W oparciu o przeanalizowane dowody naukowe autorzy określili stopień pewności (niski, średni, wysoki) prezentowanych danych i przewidywań.

Coraz większy odsetek zgłaszanych przypadków SARS-CoV-2 będzie dotyczył dzieci

W przypadku wariantów SARS-CoV-2 wzbudzających obawy (VOC), w szczególności wariantu Delta, odnotowano zwiększoną zdolność do przenoszenia się we wszystkich grupach wiekowych. W regionach, w których coraz większy odsetek dorosłych jest w pełni zaszczepiony przeciwko COVID-19, ale w których dzieci nie są zaszczepione, można oczekiwać, że w nadchodzących miesiącach coraz większy odsetek zgłaszanych przypadków SARS-CoV-2 będzie dotyczył dzieci.

"Większość badań została przeprowadzona przed pojawieniem się i szerokim rozpowszechnieniem wariantu Delta. Należy to wziąć pod uwagę przy interpretacji zgłoszonych wyników badań" - dodaje ECDC.

Dzieci w każdym wieku są podatne na SARS-CoV-2 i mogą go przenosić. Przypadki SARS-CoV-2 u młodszych dzieci wydają się prowadzić do dalszego rozprzestrzeniania wirusa rzadziej niż ma to miejsce w przypadku starszych dzieci i dorosłych.

Gotowość w systemie edukacji na rok szkolny 2021/2022

Niedawny wzrost liczby zgłoszonych przypadków wśród dzieci prawdopodobnie wynika z częstszego stwierdzania COVID-19 o łagodnym przebiegu. Według danych zbieranych w celu kontroli epidemii, dzieci w wieku od 1 do 18 lat mają znacznie niższe wskaźniki hospitalizacji, ciężkiego przebiegu choroby wymagającej intensywnej opieki szpitalnej oraz śmiertelności niż wszystkie inne grupy wiekowe.

Dokładne obciążenie COVID-19 i jego długoterminowe konsekwencje w populacji pediatrycznej nadal nie zostały określone i stanowią priorytet dla dalszych badań.

Panuje ogólna zgoda co do tego, że decyzja o zamknięciu szkół w celu opanowania pandemii COVID-19 powinna być stosowana w ostateczności.

Negatywny wpływ na dzieci, pod względem fizycznym, psychicznym i edukacyjnym, proaktywnego zamykania szkół, jak również wpływ ekonomiczny na społeczeństwo w szerszym ujęciu, prawdopodobnie przewyższyłby możliwe korzyści. Biorąc pod uwagę prawdopodobne stałe ryzyko przeniesienia choroby wśród niezaszczepionych dzieci, konieczne jest zapewnienie wysokiego poziomu gotowości w systemie edukacji na rok szkolny 2021/2022.

Szkoły znowu zostaną zamknięte?

W związku z istniejącymi nowymi wariantami wirusa SARS-CoV-2 (VOC), w tym Delta, łączenie niefarmakologicznych interwencji (NPI) w postaci dystansu społecznego, a także środków higieny i innych działań mające na celu zmniejszenie ryzyka transmisji, będą nadal miały zasadnicze znaczenie dla zapobiegania transmisji w środowisku szkolnym. Środki powinny być dostosowane do poziomu przenoszeniawirusaSARS-CoV-2 w danej społeczności, jak również do środowiska edukacyjnego i grupy wiekowej.

Chociaż jest to środek ostateczny, zamknięcie szkoły może przyczynić się do zmniejszenia transmisji SARS-CoV-2, ale samo w sobie jest niewystarczające, aby zapobiec przenoszeniu COVID-19 przez społeczność przy braku innych interwencji niefarmakologicznych i braku rozszerzenia zasięgu szczepień. Wydaje się, że skuteczność zamykania szkół zmniejszyła się w drugiej fali w porównaniu z pierwszą falą pandemii, prawdopodobnie częściowo z powodu lepszych środków higieny w środowisku szkolnym.

Modelowanie w celu oszacowania wpływu zamknięcia szkół na ogólne przenoszenie SARS-CoV-2 w społeczności wykazało, że zamknięcie szkół średnich miało najsilniejszy wpływ na transmisję (zmniejszenie Rt o 10%; [95% CI: 2%-20%]), a następnie zamknięcie szkół wyższych (8%; 95% CI: 1%-16%). W porównaniu z tym, zamknięcie szkół podstawowych(4%; 95% CI: 1%-10%) i żłobków (2%; 95% CI: 0%-6%) miało mniejsze znaczenie.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH