Zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia. Zmiana w ulotkach szczepionek

FARMAKOTERAPIA

Autor: URPL   16-07-2021, 09:04

Zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia. Zmiana w ulotkach szczepionek Dodane zostały również ostrzeżenia mające na celu podniesienie świadomości pracowników opieki zdrowotnej Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Komisja Europejska poinformowała o zmianie Charakterystyki Produktu Leczniczego, oznakowaniu opakowań i ulotki dla pacjenta szczepionki przeciw covid-19 firm Pfizer i Moderna.

Zmiana wynika z rekomendacji Komitetu ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii i wprowadza informację dotyczącą wystąpienia bardzo rzadkich przypadków zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia po preparatach mRNA firm Pfizer i Moderna.

Dodane zostały również ostrzeżenia mające na celu podniesienie świadomości pracowników opieki zdrowotnej.

W ChPL znajdują się specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

Nadwrażliwość i anafilaksja

Zgłaszano przypadki zdarzeń anafilaktycznych. W razie wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki, zawsze powinny być łatwo dostępne odpowiednie metody leczenia i monitorowania. Po podaniu szczepionki zaleca się ścisłą obserwację pacjenta przez co najmniej 15 minut. Drugiej dawki szczepionki nie należy podawać osobom, u których wystąpiła reakcja anafilaktyczna po pierwszej dawce.

Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia

Po podaniu szczepionki bardzo rzadko obserwowano przypadki zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia. Przypadki te występowały głównie w ciągu 14 dni po szczepieniu, częściej po drugim szczepieniu i częściej u młodszych mężczyzn. Dostępne dane wskazują, że przebieg zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia po szczepieniu nie różni się od zwykłego przebiegu zapalenia mięśnia sercowego lub zapalenia osierdzia.

Pracownicy opieki zdrowotnej powinni zwracać uwagę na objawy przedmiotowe i podmiotowe zapalenia mięśnia sercowego oraz zapalenia osierdzia. Osoby zaszczepione należy poinstruować, aby niezwłocznie zwróciły się o pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na zapalenie mięśnia sercowego lub zapalenie osierdzia, takich jak (ostry i utrzymujący się) ból w klatce piersiowej, duszność lub kołatanie serca po szczepieniu.

Pracownicy opieki zdrowotnej powinni zapoznać się z wytycznymi i (lub) skonsultować się ze specjalistami w zakresie diagnostyki i leczenia tego schorzenia.

Reakcje związane z lękiem

W związku ze szczepieniem mogą wystąpić reakcje związane z lękiem, w tym reakcje wazowagalne (omdlenia), hiperwentylacja albo reakcje związane ze stresem jako psychogenna reakcja na wkłucie igły. Istotne jest zastosowanie odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć urazów w wyniku omdlenia.

Choroby współistniejące

Należy odroczyć szczepienie uosób, u których występuje ciężka choroba przebiegająca z gorączką albo u których występuje ostre zakażenie. Występowanie łagodnego zakażenia lub niewielkiej gorączki nie powinno prowadzić do odroczenia szczepienia.

Małopłytkowość i zaburzenia krzepnięcia

Podobnie jak w przypadku innych wstrzyknięć domięśniowych, należy zachować ostrożność w przypadku podawania szczepionki osobom przyjmującym leki przeciwzakrzepowe albo u których występuje małopłytkowość albo inne zaburzenie krzepnięcia krwi (takie jak hemofilia), ponieważ po podaniu domięśniowym u takich osób może wystąpić krwawienie lub mogą powstać siniaki.

Osoby o obniżonej odporności

Nie oceniano skuteczności, bezpieczeństwa stosowania ani immunogenności szczepionki u osób z obniżoną odpornością, w tym uosób poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu. Skuteczność może być mniejsza u osób z obniżoną odpornością.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH