Zatwierdzono nowy schemat leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca

FARMAKOTERAPIA

Autor: BMS/ rynekaptek.pl   12-11-2020, 14:34

Zatwierdzono nowy schemat leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Spółka Bristol Myers Squibb uzyskała pozwolenie Komisji Europejskiej na dopuszczenie do obrotu niwolumabu i ipilimumabu w skojarzeniu z dwoma cyklami chemioterapii w leczeniu pierwszej linii przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca.

Komisja Europejska (KE) zarejestrowała stosowanie niwolumabu i ipilimumabu w skojarzeniu z dwoma cyklami chemioterapii opartej na pochodnych platyny w leczeniu pierwszej linii przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) u dorosłych pacjentów, których nowotwór nie wykazuje mutacji w obrębie genu EGFR ani translokacji w genie ALK. Skojarzenie niwolumabu i ipilimumabu z dwoma cyklami chemioterapii stanowi pierwszą taką opcję leczenia udostępnioną w Unii Europejskiej pacjentom z rakiem płuca.

KE podjęła decyzję w oparciu o wyniki badania 3 fazy CheckMate -9LA, w którym zostały spełnione kryteria pierwszorzędowego punku końcowego w zakresie przeżycia całkowitego (OS), jak również drugorzędowych punktów końcowych – czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS) i odsetka ogólnych odpowiedzi (ORR) przy porównaniu leczenia skojarzonego niwolumabem i ipilimumabem podawanego równocześnie z dwoma cyklami chemioterapii do samej chemioterapii.

W badaniu stwierdzono też poprawę w zakresie czasu trwania odpowiedzi (DoR). Profil bezpieczeństwa niwolumabu i ipilimumabu w skojarzeniu z dwoma cyklami chemioterapii odpowiadał znanym profilom bezpieczeństwa immunoterapii i chemioterapii stosowanych w leczeniu pierwszej linii NDRP.  

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH