Zgaga w statystyce: kobiety "dopada" częściej

FARMAKOTERAPIA

Autor: LJX/rynekaptek.pl   02-05-2011, 13:36

Ponad jedna trzecia Polaków (36%) miewała w swoim życiu zgagę.

Takich dolegliwości nie miało 63% badanych. Zgagę, częściej niż inni, miewały w swoim życiu osoby między 50 a 59 rokiem życia (45%) oraz w wieku 60 i więcej lat (41%).

Dwóch na pięciu respondentów (39%) miało zgagę kilka razy w ciągu ostatniego roku. W tym czasie 12% ankietowanych cierpiało z powodu tej dolegliwości raz w miesiącu, a co piąty badany (20%) – kilka razy w miesiącu. 8% uczestników badania miewało zgagę raz w tygodniu, natomiast 8% – kilka razy w tygodniu lub częściej.

Wśród kobiet częstotliwość występowania zgagi jest większa niż wśród mężczyzn. Kilka razy w tygodniu lub częściej na tę dolegliwość skarżyło się w ostatnim roku 11% kobiet i 6% mężczyzn, natomiast raz w tygodniu zgagę miewało 10% kobiet i dwa razy mniejszy odsetek mężczyzn (5%).

O występowaniu zgagi kilka razy w roku, częściej niż inni, mówią osoby  wieku 15-19 lat (66%). Raz w miesiącu zgagę miewali, częściej niż pozostali, badani między 40 a 49 rokiem życia (21%). Ta grupa ankietowanych częściej niż ogół respondentów, miała zgagę kilka razy w miesiącu (31%).

Częściej niż ogół badanych, raz w tygodniu zgagę, miewały osoby w wieku 50-59 lat (13%), natomiast kilka razy w tygodniu lub częściej – ankietowani w wieku 30-39 lat (12%).

Najczęściej wymieniane przez respondentów przyczyny zgagi to: tłuste potrawy (35% wskazań), ostre potrawy (31%), nieregularne i zbyt obfite posiłki (19%) oraz stres (17%). Co piątemu ankietowanemu (21%) trudno jest określić jakie czynniki mogą być przyczyną występowania zgagi.

Badanie zrealizowane przez TNS OBOP na zlecenie Reckitt Benckiser, w dn. 3-6 lutego 2011 r. na reprezentatywnej losowej ogólnopolskiej próbie 1005 osób w wieku 15 i więcej lat.
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH