Bezpieczeństwo danych osobowych w medycznych i aptecznych systemach informatycznych

INFORMATYKA

Autor: TEKST PROMOCYJNY   10-03-2010, 13:50

Bezpieczeństwo danych osobowych w medycznych i aptecznych systemach informatycznych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

System informatyczny w sposób niezaprzeczalny usprawnia pracę podmiotów gospodarczych poprzez automatyzację wymiany informacji, możliwość szybkiego dostępu do danych oraz zachowanie przejrzystości prowadzonej dokumentacji.

Przetwarzane w medycznych oraz aptecznych systemach informatycznych dane osobowe wrażliwe powinny być zabezpieczone:
• na poziomie podwyższonym – jeżeli żadne z urządzeń systemu nie jest połączone z siecią publiczną
• na poziomie wysokim – jeżeli przynajmniej jedno z urządzeń systemu jest połączone z siecią publiczną.
Podmiot będący Administratorem Danych Osobowych (ADO) ma obowiązek udokumentowania sposobu zabezpieczenia danych osobowych poprzez opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Organem właściwym do kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W konsekwencji każdy zarządzający placówką medyczną oraz apteką powinien mieć na uwadze realną możliwość wystąpienia kontroli prowadzonej przez GIODO.

Według tendencji światowych jednym ze sposobów zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych jest zakup kompleksowej usługi w wyspecjalizowanych firmach zewnętrznych, tzw. outsourcing usług. Takie rozwiązanie z jednej strony ogranicza koszty związane z budową i utrzymaniem własnych systemów bezpieczeństwa, a z drugiej eliminuje konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych i samodzielnego przygotowania niezbędnej dokumentacji.

Program KS-BDO
Jednym z dostępnych na rynku systemów informatycznych pozwalających w sposób kompleksowy zarządzać bezpieczeństwem danych osobowych jest program KS-BDO, proponowany przez katowicką firmę KAMSOFT S.A., producenta oprogramowania dla medycyny i farmacji.

W zależności od potrzeb placówki, system KS-BDO umożliwia wielopoziomowe wsparcie w zakresie zabezpieczenia przetwarzania danych, począwszy od poziomu podstawowego wyposażonego w mechanizm ankietowania, pozwalającego wytyczyć i wprowadzić niezbędne w jednostce procedury bezpieczeństwa, poprzez wsparcie na poziomie najwyższym z możliwością skorzystania z usług konsultantów bezpieczeństwa danych osobowych.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH