Bezpieczeństwo danych osobowych w medycznych i aptecznych systemach informatycznych

INFORMATYKA

Autor: TEKST PROMOCYJNY   10-03-2010, 13:50

Bezpieczeństwo danych osobowych w medycznych i aptecznych systemach informatycznych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

System informatyczny w sposób niezaprzeczalny usprawnia pracę podmiotów gospodarczych poprzez automatyzację wymiany informacji, możliwość szybkiego dostępu do danych oraz zachowanie przejrzystości prowadzonej dokumentacji.


System KS-BDO może stanowić praktyczne rozwiązanie zapewniające prowadzenie zgodnej z prawem polityki bezpieczeństwa w zakresie wykorzystywanych w placówce danych osobowych. Wdrożenie systemu pozwoli automatycznie generować niezbędną dokumentację bezpieczeństwa uwzględniającą indywidualną działalność prowadzoną przez jednostkę, dokonaną na podstawie analizy odpowiedzi udzielonych podczas ankietowania. Dokumentami przygotowanymi na potrzeby placówki zdrowotnej są przede wszystkim polityka bezpieczeństwa wraz z załącznikami oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

Dane niezbędne do utworzenia dokumentacji pobierane są bezpośrednio z systemu komputerowego wykorzystywanego w placówce, bez konieczności interakcji z użytkownikiem, a następnie konfrontowane z przeprowadzoną ankietą.

Kwestią wymagającą podkreślenia jest również konieczność dokonywania ciągłej aktualizacji dokumentacji w ślad za zmianami dokonującymi się w prawie oraz wewnątrz placówki zdrowotnej. Konieczność dokonania modyfikacji dokumentacji pociągają za sobą m.in. zmiany struktury organizacyjnej jednostki, reorganizacja procesów biznesowych wewnątrz firmy oraz wszelkie modyfikacje systemu informatycznego w obszarze przetwarzania danych osobowych.

Aktualizacja i wsparcie
KS-BDO został tak skonstruowany, że aktualizacja informacji jest możliwa w dowolnym momencie, natomiast w przypadku zmian w systemie informatycznym dotyczących przetwarzania danych osobowych, system sam sygnalizuje konieczność przeprowadzenia aktualizacji. Generowana jest wówczas ponownie cała dokumentacja uwzględniająca zaktualizowane informacje (w tym zmiany organizacyjne np. w zakresie przesunięć personalnych).

KS-BDO zapewnia podmiotom także pełne wsparcie w przypadku kontroli GIODO, gdyż w jednym miejscu zgromadzone są wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, co daje możliwość szybkiego tworzenia dokumentów wymaganych przez osobę kontrolującą np. rejestrów osób upoważnionych do przetwarzania danych czy raportów z dostępu do danych itp.

Już niebawem udostępniony zostanie portal internetowy poświęcony systemowi KS-BDO, w ramach którego osoby zainteresowane będą miały możliwość szczegółowego zapoznania się z produktem oraz jego funkcjonalnością. Potrzebę wdrożenia profesjonalnego systemu bezpieczeństwa, jako pierwsze dostrzegły apteki, które coraz liczniej korzystają z proponowanego przez KAMSOFT S.A. rozwiązania.
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH