5 listopada ruszy system ewidencji wyrobów medycznych i środków ochronnych

Z URZĘDU

Autor: dziennikmz.mz.gov.pl/ rynekaptek.pl   30-10-2020, 11:01

5 listopada ruszy system ewidencji wyrobów medycznych i środków ochronnych Monitorowanie i przegląd stanu posiadania wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej zwiększy kontrolę ewentualnego ryzyka (fot. archiwum)

Uruchomienie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia nastąpi 5 listopada - poinformował minister zdrowia. Ma to pozwolić na oszacowanie najbardziej zbliżonej do realnej liczby, średnio statystycznie posiadanej liczby wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14sierpnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U. poz. 1493) niniejszym ogłasza się, że uruchomienie systemu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z2020r. poz.702, 1493 i 1875), nastąpi z dniem 5 listopada 2020 - poinformował resort zdrowia.

System ma zapewnić przekazywanie przez usługodawców szczegółowego zakresu informacji o posiadanych przez nich wyrobach medycznych, a także nabytych przez nich środkach ochrony osobistej, mając na uwadze zakres udzielanych przez nich świadczeń oraz potrzebę zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, w szczególności w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii.

"Regularność raportowania, uzyskana dzięki zobowiązaniu usługodawców do składania raportów w ścisłe określonych odstępach czasu, jak również zakres przekazywanych danych, pozwoli oszacować najbardziej zbliżoną do realnej liczby, średnio statystycznie posiadaną liczbę wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej" - ocenia MZ.

Monitorowanie i przegląd stanu posiadania wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej zwiększy kontrolę ewentualnego ryzyka, jak również zarządzanie posiadanymi zasobami, co ma niewątpliwe znaczenie w przypadku wystąpienia sytuacji nagłych jak np. stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Więcej: http://dziennikmz.mz.gov.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH