Amsterdam: posiedzenie Rady Zarządzającej EMA

Z URZĘDU

Autor: URPL/rynekaptek.pl   23-12-2019, 12:01

Amsterdam: posiedzenie Rady Zarządzającej EMA Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W trakcie 106 posiedzenia Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków poruszony został problem obecności nitrozamin w lekach. W ujęciu zarządzania obecnością zanieczyszczeń nitrozaminami zaproponowano podejście krótkoterminowe i tymczasowe.

Podczas Posiedzenia przedstawiono także rezultaty szczególnie intensywnej dyskusji wokół Dokumentu Programowego na lata 2020-2023, zawierającego również program prac 2020 oraz budżet i plan zatrudnienia.

W ramach ostatniego posiedzenia Rady Zarządzającej, przedstawiono również kwestię implementacji rozporządzenia dotyczącego wyrobów medycznych i diagnostyki in-vitro, służącego wykonaniu rozporządzeń MDR i IVDR, a także nowej regulacji weterynaryjnej. Nowa legislacja weterynaryjna, o której mowa, skupiona jest wokół prac nad projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. oraz właściwych do rozporządzenia aktów delegowanych w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. Implementacja Rozporządzenia uchyli dotychczasową dyrektywę 2001/82/WE.

W trakcie spotkania poruszony został również problem obecności nitrozamin w lekach, dyskutowany wcześniej podczas ostatniego posiedzenia CMDh. W ujęciu zarządzania obecnością zanieczyszczeń nitrozaminami zaproponowano podejście krótkoterminowe i tymczasowe. Obecne postępowanie z nowymi przypadkami obecności nitrozoamin w lekach odbywa się zgodnie z ustalonym sposobem postępowania.

Jak pokazują ostatnie doświadczenia, istnieje jednak ryzyko, że wszelkie kolejne pojawiające się informacje mogą powodować znaczne, dodatkowe obciążenie pracą dla europejskiej sieci regulacyjnej, wywieranie presji na, i tak już ograniczone zasoby. A także niesie za sobą prawdopodobieństwo powielania zadań przez regulatorów w krajach członkowskich UE. Przedstawiono propozycję rozwiązania tymczasowego w oczekiwaniu na wynik procedury arbitrażowej. Wszelkie nowe informacje, nadal będą rozpowszechniane przy użyciu istniejącej już sieci RAN (Rapid Alert Network). Zaproponowano ponadto, zastosowanie AI (dopuszczalne dzienne spożycie) uzgodnione przez CHMP w stosunku do różnych rodzajów zanieczyszczeń nitrozaminowych. W trakcie grudniowego posiedzenia Rady Zarządzającej, wypracowane rozwiązania podejścia tymczasowego zostały przekazane HMA, Komisji Europejskiej oraz komitetom CHMP i CMDh.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH