Brak dostępności? NFZ wydał zgodę na stosowanie dwóch leków z importu

Z URZĘDU

Autor: NFZ/ rynekaptek.pl   15-11-2017, 14:08

Brak dostępności? NFZ wydał zgodę na stosowanie dwóch leków z importu Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

NFZ opublikował nowelizację zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. Zarządzenie dotyczy stosowania leków sprowadzanych w ramach importu docelowego.

Zmiany wprowadzone zarządzeniem mają na celu zapewnienie dostępu do leków stosowanych w ramach chemioterapii, a czasowo niedostępnych na obszarze Polski oraz dostosowanie przepisów zarządzenia do aktualnego stanu prawnego, tj. do przepisów obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2017 r. (Min. Zdr. poz. 105 ), wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844)

Zmiany w zarządzeniu Nr 68/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia polegają w szczególności:

1) w zakresie pkt 1, dotyczącego załącznika nr 1n do zarządzenia, określającego Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, na wykreśleniu kodów EAN dla substancji czynnych:
a) 5.08.10.0000005 calcii folinas, EAN: 5909990356515,
b) 5.08.10.0000025 filgrastimum, EAN: 5909990739400, 5909990739462;

2) w zakresie pkt. 2, dotyczącego załącznika 1t do zarządzenia określającego Katalog świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne – chemioterapia, w części B na dodaniu procedur:
a) 5.08.05.0000185 Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (arsenicum trioxidum) inj. - 100 mg.,
b) 5.08.05.0000186 Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (posaconazolum) p.o. - 100 mg.

W związku z brakiem dostępności produktów leczniczych: Trisenox, arsenii trioxidum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 mg/ml oraz Noxafil, pozakonazol, zawiesina doustna - 40 mg/ml, Minister Zdrowia wydał zgodę na stosowanie produktów leczniczych sprowadzanych do kraju w ramach importu docelowego. Powyższe ma na celu zapewnienie dostępności do odpowiedników ww. produktów leczniczych.

Więcej: http://www.nfz.gov.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH