Brexit: okres przejściowy dla hurtowników ws. niepowtarzalnych identyfikatorów leków

Z URZĘDU

Autor: GIF   06-04-2021, 16:03

Brexit: okres przejściowy dla hurtowników ws. niepowtarzalnych identyfikatorów leków Do końca roku hurtownik może nie wycofywać niepowtarzalnego identyfikatora dla leku (fot. Pixabay)

Do końca roku możliwe jest odstąpienie od obowiązku wycofania niepowtarzalnego identyfikatora produktów wywożonych do Zjednoczonego Królestwa przez hurtowników.

W związku z formalnym opuszczeniem przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Unii Europejskiej, Komisja Europejska przyjęła i opublikowała rozporządzenie delegowane z dnia 13 stycznia 2021 r., zmieniające dyrektywę w odniesieniu do odstępstwa od obowiązku wycofania niepowtarzalnego identyfikatora produktów wywożonych do Zjednoczonego Królestwa przez hurtowników.

Informację przekazał Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Komisja Europejska, aby zagwarantować wprowadzane do obrotu na małych rynkach UE produktów leczniczych opatrzonych niepowtarzalnym identyfikatorem (UI), dla których dostawy tych produktów są obecnie uzależnione od Zjednoczonego Królestwa, przyznała tymczasowe odstępstwo do dnia 31 grudnia 2021 r. od obowiązku wycofania przez hurtowników niepowtarzalnego identyfikatora produktów, które zamierzają oni dystrybuować w Zjednoczonym Królestwie, ponieważ produkty te mogą być re eksportowane do Unii.

W związku z czym, w  art. 22 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/161 dodano akapit w brzmieniu:

"W drodze odstępstwa od lit. a), od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. obowiązek wycofania niepowtarzalnego identyfikatora produktów leczniczych, które hurtownik zamierza dystrybuować poza Unię, nie ma zastosowania do produktów, które zamierza rozprowadzać w Zjednoczonym Królestwie".

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH