Coraz więcej sfałszowanych szczepionek znajduje sie w obrocie

Z URZĘDU

Autor: GIF   21-05-2021, 07:22

Coraz więcej sfałszowanych szczepionek znajduje sie w obrocie W dokumencie przedstawiono katalog 13 zaleceń mających na celu zapobieganie i zwalczanie fałszowania szczepionek Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Coraz więcej szczepionek zostało dopuszczonych do użytku przez organy regulacyjne na całym świecie, pojawia się też coraz więcej doniesień o konfiskatach sfałszowanych szczepionek.

Dlatego Komitet Konwencji MEDICRIME opracował zalecenia w sprawie szczepionek przeciw COVID-19, dotyczące fałszowania wyrobów medycznych i podobnych przestępstw wiążących się z zagrożeniami dla zdrowia publicznego w kontekście licznych przypadków fałszowania szczepionek i powiązanych działań przestępczych.

Informację przekazał GIF.

W dokumencie przedstawiono katalog 13 zaleceń mających na celu zapobieganie i zwalczanie fałszowania szczepionek, w tym szczepionek fałszywie wskazujących na ich pochodzenie, a także przeciwdziałanie procederowi przedostawania się legalnie wytworzonych szczepionek do nielegalnego łańcucha dystrybucji.

Zalecenia Komitetu

1. Każda szczepionka COVID-19 nielegalnie usunięta z legalnego łańcucha dostaw znajduje się poza niezbędnymi regulacyjnymi systemami kontroli, które gwarantują integralność szczepionki i uniemożliwiają jej otrzymanie przez zamierzonych pacjentów

2. Każda szczepionka COVID-19 usunięta z legalnego łańcucha dostaw i nielegalnie ponownie do niego wprowadzona może nie spełniać norm i zostanie wykorzystana w celu nielegalnego zysku, a nie dla dobra pacjentów.

3. Każda szczepionka COVID-19 nielegalnie ponownie wprowadzona do legalnego łańcucha dostaw, a wcześniej z niego usunięta, grozi pomieszaniem ze sfałszowanymi szczepionkami, które będzie trudne do wykrycia.

4. Każda sfałszowana szczepionka COVID-19 stanowi zagrożenie zarówno dla osób wrażliwych, jak i dla osób zdrowych.

Szczepionka z internetu? Jest z nielegalnego źródła

5. Każda szczepionka COVID-19 udostępniona publicznie bezpośrednio za pośrednictwem źródeł internetowych, w tym mediów społecznościowych, platform handlu elektronicznego i internetu, znajduje się poza legalnym łańcuchem dostaw i nie zapewnia opieki klinicznej wymaganej do szczepienia pacjentów.

6. Każda szczepionka COVID-19 dostarczona spoza legalnego łańcucha dostaw, niezależnie od tego, czy została skradziona, nielegalnie przekazana lub nielicencjonowana / niezarejestrowana / nieautoryzowana, może być sfałszowaną szczepionką.

7. Państwa powinny aktywnie podejmować działania zapobiegawcze poprzez współpracę z przemysłem i handlem w celu wzmocnienia łańcucha dostaw, aby zapobiegać kradzieżom i nielegalnemu przekierowywaniu autentycznych szczepionek COVID-19 z przeznaczonych dla nich rynków i dostawców usług zdrowotnych.

8. Zakłada to też współpracę z dostawcami usług zdrowotnych i pracownikami służby zdrowia w celu zapewnienia autentyczności szczepionek COVID-19, które otrzymują, oraz ich podawania tylko tym, którzy mają je otrzymać.

9. Jednocześnie zakłada współpracę z odpowiednimi branżami, dostawcami usług zdrowotnych i pracownikami służby zdrowia w celu wzmocnienia systemów usuwania odpadów po szczepionkach COVID-19, aby zapobiec przekierowaniu do nielegalnego łańcucha, a następnie ich ponownemu wprowadzeniu i ponownemu użyciu jako sfałszowanych szczepionek.

Szczepionki z promocji online?

10. Państwa powinny podjąć proaktywne działania, aby szkolić odpowiednich urzędników publicznych, w szczególności organy celne zaangażowane w ochronę granic i egzekwowanie prawa, w zakresie profilowania i wykrywania sfałszowanych szczepionek COVID-19, w tym poprzez wzmacnianie ich zdolności do identyfikowania sfałszowanej dokumentacji, etykietowania i pakowania.

11. Powinny przeprowadzić szkolenie uświadamiające dla wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na temat celu i intencji Konwencji MEDICRIME. W szczególności potrzebna jest świadomość bezpośrednich i pośrednich skutków i zagrożeń, jakie sfałszowane szczepionki stwarzają dla
jednostek i systemu zdrowia publicznego. To zawiera wpływ sfałszowanych, skradzionych i nielegalnie przekierowanych szczepionek COVID-19 na środki kontroli pandemii. Ważne jest, aby wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych był świadomy, co oznacza tego rodzaju przestępczość.

12. Zakłada to prowadzenie kampanii uświadamiających na temat zagrożeń związanych z nabywaniem szczepionek COVID-19 ze źródeł spoza publicznego systemu opieki zdrowotnej, na przykład w wyniku promocji online, oraz sposobów rozpoznawania sfałszowanych etykiet i opakowań.

13. Zakłada się monitorowanie podejrzanych transakcji w odniesieniu do instrumentów i urządzeń potrzebnych do produkcji i sprzedaży sfałszowanych szczepionek, w tym strzykawek, fiolek, zakrętek i narzędzi do zaciskania, sprzętu i narzędzi graficznych (do etykietowania i certyfikatów COVID 19) itp.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH