Członkowie Rady Funduszu Medycznego: kto reprezentuje pacjentów?

Z URZĘDU

Autor: MZ/ rynekaptek.pl   18-02-2021, 07:32

Członkowie Rady Funduszu Medycznego: kto reprezentuje pacjentów? Przedstawiciele organizacji pacjentów będa opiniować decyzje podejmowane przy podziale pieniędzy w ramach Funduszu Medycznego Fot. AdobeStock

Dwie osoby z organizacji pacjenckich będą reprezentować chorych w Radzie Funduszu Medycznego. Ich zadaniem będzie m.in. opiniowanie podziału środków pomiędzy subfundusze. Kto został powołany do tej roli?

W listopadzie ub.r. resort zdrowia ogłosił nabór na członków Rady Funduszu Medycznego. W skład Rady wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, interesariuszy systemu ochrony zdrowia ale również organizacji zrzeszających pacjentów. 

Zgłaszanymi kandydatami mieli być przedstawiciele organizacji zrzeszających pacjentów. Kandydatów miała zgłaszać dana organizacja.

Ich zadaniem jest doradztwo w zakresie zadań Funduszu, opiniowanie podziału środków pomiędzy subfundusze, dokonywanie corocznej analizy i oceny skuteczności finansowania przez Fundusz, w tym technologii lekowych i świadczeń opieki zdrowotnej pod względem poprawy ich dostępności i przygotowania rekomendacji na przyszłość.

W lutym 2021 roku minister ogłosił, kto został powołany. Są to:

- Stanisław Maćkowiak z Federacji Pacjentów Polskich,

- Piotr Parjaszewski z Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy i Fundacji Rozwoju Pediatrii.

Pozostali członkowie Rady:

- prof. Lucjan Wyrwicz (Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy) – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
- prof. Maciej Banach (Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki) – przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- prof. Piotr Czauderna (Narodowa Rada Rozwoju) – przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- Marcin Martyniak – przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów,
- Agata Wolnicka – przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
- dr Wojciech Wysoczański – przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
- Tomasz Młynarski – przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta.

16 lutego 2021 r. odbyło się zdalne pierwsze spotkanie Rady Funduszu Medycznego.

Sejm uchwalił ustawę o Funduszu Medycznym 7 października 2020 roku.

Fundusz Medyczny ma finansowo wspierać poszerzanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia i leków zapewniających skuteczną diagnostykę i terapię, a także uzyskiwanie świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności przez dzieci oraz innych pacjentów cierpiących na choroby rzadkie i nowotworowe. Ponadto Fundusz ma przeznaczać część środków na inwestycje w infrastrukturę służby zdrowia i na profilaktykę.

Fundusz Medyczny jest funduszem celowym. Jego dysponentem będzie minister zdrowia. W ramach funduszu wyodrębniono cztery subfundusze: infrastruktury strategicznej, modernizacji podmiotów leczniczych, rozwoju profilaktyki oraz terapeutyczno-innowacyjny.

Ustawa gwarantuje corocznie Funduszowi Medycznemu wypłatę z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 4 mld zł, począwszy od 2021 roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH