Czy dotychczasowe książki kontroli zachowują ważność?

Z URZĘDU

Autor: OIA Warszawa   30-04-2021, 13:22

Czy dotychczasowe książki kontroli zachowują ważność? Kontrolerzy PIF w aptece. Co z książkami kontroli? (fot. LJ)

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie poinformowała o nowych książkach kontroli przeprowadzanych przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek (Dz.U. poz. 2230) wprowadzono nowy wzór książki kontroli w brzmieniu określonym w załączniku do rozporządzenia.

Nowy wzór książki kontroli obowiązuje od 29 grudnia 2020 roku.

W związku z powyższym Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała nowe druki książek kontroli dla członków Izby. Można je odebrać w biurze Izby.

Zgodnie z przepisami przejściowymi ww. rozporządzenia dokumenty związane z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną wystawione według dotychczasowych wzorów, przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, zachowują ważność (§ 2 ww. rozporządzenia).

Z uwagi na ten przepis należy przyjąć, że dotychczasowe książki kontroli zachowują ważność i mogą nadal być wykorzystywane do celów kontroli do wyczerpania stron, pod warunkiem, że są podpisane przez inspektora farmaceutycznego.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH