Dz.U.: ograniczenia od 28 listopada do dnia 27 grudnia

Z URZĘDU

Autor: dziennikustaw.gov.pl/ rynekaptek.pl   27-11-2020, 14:03

Dz.U.: ograniczenia od 28 listopada do dnia 27 grudnia Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W Dzienniku Ustaw (poz.2091/2020) opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Obowiązują od 28 listopada do dnia 27 grudnia 2020 r.

 Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn. zm.).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2020 r.

Zasadniczo projektowane rozporządzenie powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń.

Od dnia 28 listopada 2020 r. zakłada się jednak przywrócenie możliwości funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym, z wyłączeniem działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw. W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 osoba na 15 m2.

Nadal będą obwiązywać tzw. godziny dla seniorów (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–12.00), przy czym z uwagi na zwyczajowo skrócony czas pracy w dniu 24 grudnia 2020 r. proponuje się rezygnację z tego obostrzenia w tym dniu.

Przewiduje się również zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny w związku z przekraczaniem granicy przez osobę wykonującą zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567 i 1493), która uzyskała kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekracza tę granicę w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Utrzymano również dotychczasowe ograniczenia związane z lecznictwem uzdrowiskowym i prowadzeniem rehabilitacji w trybie stacjonarnym.

W dalszym ciągu utrzymano nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

Na chwilę obecną przewiduje się, że większość ograniczeń będzie obowiązywać do dnia 27 grudnia 2020 r. Do tego czasu zostaną podjęte decyzje w sprawie ewentualnego utrzymania ograniczeń lub ich zmian.

Więcej: https://dziennikustaw.gov.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH