Dziennik Ustaw: jednolity tekst ustawy o refundacji leków

Z URZĘDU

Autor: Dziennik Ustaw/rynekaptek.pl   09-10-2017, 09:45

Dziennik Ustaw: jednolity tekst ustawy o refundacji leków Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Marszałek Sejmu wydał obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Obwieszczenie z dnia 15 września 2017 r. uwzględnia w załączeniu jednolity tekst ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych .

Do ww. tekstu ustawy wprowadza się zmiany z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, ustawą z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, a także ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Wprowadza także zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 15 września 2017 r.

Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje odnośnika nr 1 oraz art. 142 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, który brzmi:

„Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE”.

Tekst jednolity nie obejmuje także art. 10 z ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, który stanowi iż „opinie wydane na podstawie art. 40 ustawy zmienianej w art. 3 do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres 3 lat od ich wydania i stosowane mogą być do leków z substancjami czynnymi identycznymi z lekami wskazanymi w ich treści w zakresie wskazań”.

Uchyla się także przepis mówiący, iż „w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji wykaz obowiązujących opinii Rady Przejrzystości wraz z terminem ich obowiązywania łącznie z materiałami, na podstawie których zostały wydane”.

Więcej: http://www.dziennikustaw.gov.pl/

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH