EIGA: wzrost stężenia tlenu na oddziale może grozić wybuchem

Z URZĘDU

Autor: GIF   01-04-2021, 13:03

EIGA: wzrost stężenia tlenu na oddziale może grozić wybuchem W szpitalach uzywa się obecnie więcej tlenu medycznego. Może to jednak stwarzać sytuacje niebezpieczne Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

W czasie pandemii w szpitalach używa się więcej tlenu medycznego. Wzrasta ryzyko zagrożenia pożarem i wybuchem w przypadku zwiększenia się ilości tlenu w powietrzu.

Niedawne incydenty w placówkach służby zdrowia zwróciły uwagę na potrzebę
podniesienia świadomości w zakresie atmosfery wzbogaconej w tlen, zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19.

Europejskie Stowarzyszenie Gazów Technicznych (EIGA) wydało ostrzeżenie skierowane do personelu medycznego i pacjentów o zagrożeniach pożarem i wybuchem w przypadku zwiększenia się ilości tlenu w powietrzu podczas stosowania tlenu medycznego w placówkach służby zdrowia.

Informację przekazał Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

Uwaga na pościel, kremy i żele
Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia w placówkach służby zdrowia
atmosfery wzbogaconej w tlen, tj. zawierających ponad 23,5% O2 w powietrzu.

Oprócz wzrostu stężenia tlenu na oddziale, istnieje także możliwość wzbogacenia w tlen odzieży i materiałów pościelowych, co spowoduje, że stają się one niezwykle łatwopalne i w razie zapalenia będą się gwałtownie palić.

Ponadto, należy zachować ostrożność przy używaniu kremów i żeli na bazie węglowodorów, które mogą podtrzymywać ogień i jeszcze pogorszyć sytuację.

W publikacji EIGA zostały wymienione czynniki przyczyniające się do zwiększenia ryzyka wzbogacenia atmosfery w tlen  wynikające z pandemii Covid-19 takie jak zwiększona liczba pacjentów poddawanych tlenoterapii czy niedostosowane systemy wentylacyjne w adaptowanych lub nowych oddziałach szpitalnych.

Środki ostrożności
EIGA wskazała środki zapobiegające zagrożeniom pożarowym i wybuchowym między innymi:

- przeszkolenie użytkowników tlenu medycznego,
- zapewnienie dostępu do zaworów odcinających tlen,
- nie stosowanie otwartego płomienia, gorącego sprzętu, kremów i żeli na bazie węglowodorów w pobliżu tlenu,
- dodatkowe wentylowanie pomieszczeń np. poprzez otwarcie okien,
- wietrzenie odzieży i pościeli pacjentów co najmniej 15 min przed przeniesieniem w miejsce, gdzie jest możliwość wystąpienia otwartego płomienia,
- monitorowanie ilości tlenu za pomocą analizatorów zawartości tlenu.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym poniżej komunikacie EIGA (załącznik)

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH