Farmaceuto, nie płacisz składek, Izba Cię wykreśli z rejestru

Z URZĘDU

Autor: DIA/ rynekaptek.pl   04-03-2021, 14:03

Farmaceuto, nie płacisz składek, Izba Cię wykreśli z rejestru Izba przypomina konieczności zapłaty składek czlonkowskich Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Niedopełnienie obowiązku płacenia składek członkowskich powoduje, że okręgowa izba aptekarska będzie prawnie zobligowana do wykreślenia danego farmaceuty z rejestru farmaceutów. Do kiedy należy uregulować należności?

Dolnośląska Izba Aptekarska przypomina, że 16 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.

Wprowadza ona do ustawy o izbach aptekarskich nowy przepis art. 8f, który opisuje przypadki, w których farmaceuta jest skreślany z rejestru farmaceutów prowadzonych przez okręgową izbę aptekarską. Taka sytuacja będzie miała miejsce m.in wówczas, gdy farmaceuta nie opłaca składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

W związku z powyższym Dolnośląska Izba Aptekarska zwraca się z prośbą, o  zweryfikowanie salda opłacanych składek oraz uregulowanie ew. zaległości nie później, niż do dnia wejścia w życie ustawy o zawodzie farmaceuty, tj. do 16 kwietnia 2021 roku.

Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że Okręgowa Rada Aptekarska będzie prawnie zobligowana do wykreślenia danego farmaceuty z rejestru farmaceutów ze wszystkimi wynikającymi z tego skutkami dla wykonywania przez niego zawodu.

Zgodnie z art. 25 ustawy o zawodzie farmaceuty wykonywanie zawodu farmaceuty uzależnione jest od wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez daną okręgową izbę aptekarską.

Wykreślenie z rejestru skutkuje uniemożliwieniem wykonywania czynności zawodowych,  m.in.: realizacji recept w aptekach, podpisywania zestawień refundacyjnych, prowadzenia apteki jako kierownik oraz hurtowni farmaceutycznej jako osoba odpowiedzialna, wystawiania recept farmaceutycznych oraz recept pro familia i pro auctore, etc.

Każda osoba, której zostaje przyznane prawo wykonywania zawodu farmaceuty, zostaje wpisana do rejestru farmaceutów oraz na listę członków okręgowej izby aptekarskiej. Z chwilą wpisania na listę członków, farmaceutów obowiązują obligatoryjne składki członkowskie (składka członkowska wynika z przynależności do izby, a nie z samego faktu wykonywania pracy zawodowej).

Wysokość składki oraz terminy płatności są podejmowane przez poszczególne izby w formie uchwał.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH