GIF: poszerzono wykaz prekursorów kategorii 1

Z URZĘDU

Autor: GIF/ rynekaptek.pl   13-01-2021, 09:02

GIF: poszerzono wykaz prekursorów kategorii 1 Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Do wykazu prekursorów kategorii 1 włączono niektóre prekursory narkotykowe. Tym samym wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, dystrybucja albo stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych sześciu substancji wymaga uzyskania zezwolenia GIF.

Od dnia 14 grudnia 2020 r. zaczęło obowiązywać  rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1737 z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005.

Dotyczy ono włączenia niektórych prekursorów narkotykowych do wykazu substancji sklasyfikowanych.

Są to:

- 3-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-metylooksirano-2-karboksylan metylu (glicydan metylu PMK)
- Kwas 3-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-metylooksirano-2-karboksylowy (kwas glicydowy PMK)
- Alfa-fenyloacetoacetamid (APAA)
- 2-metylo-3-fenylooksirano-2 karboksylan metylu (glicydan metylu BMK)
- Kwas 2-metylo-3- fenylooksirano-2 karboksylowy (kwas glicydowy BMK)
- Alfa-acetylofenylooctan metylu (MAPA)

Substancje te zostały zakwalifikowane do wykazu prekursorów kategorii 1 rozporządzenia (WE) nr 273/2004 oraz rozporządzenia (WE) nr 111/2005.

W związku z powyższym wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, dystrybucja albo stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych ww. substancji wymaga uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, natomiast import lub eksport ww. substancji wymaga uzyskania zezwolenia na przywóz lub wywóz.

Więcej: www.gov.pl/web/gif

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH