Interwencja ws. leku na przewlekłą białaczkę szpikową

Z URZĘDU

Autor: Sejm/rynekaptek.pl   27-10-2017, 15:23

Interwencja ws. leku na przewlekłą białaczkę szpikową Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Poseł Józefa Hrynkiewicz z PiS wskazała w interpelacji do Ministra Zdrowia, że chorzy na przewlekłą białaczkę szpikową lub ostrą białaczkę limfoblastyczną mogą ratować swoje życie poprzez kurację lekiem Iclusig. Pyta czy lek zostanie objęty refundacją. Odpowiedzi udzielił wiceminister Marcin Czech.

Jak wyjaśnia posłanka Hrynkiewicz, skuteczność terapii tymże lekiem została już dawno udowodniona. Jednakże kuracja ta wiąże się z poniesieniem ogromnych kosztów przez chorego – koszt miesięcznej kuracji wynosi 32 000 zł. Lek ten spełnia wszystkie wymagania określone przez ustawy, posiada pozytywne opinie ekspertów klinicznych i rekomendację Rady Przejrzystości oraz Prezesa AOTMiT.

Czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje wpisanie leku Iclusig (ponatynib) na listę leków refundowanych? – pyta.

Marcin Czech odpowiadając na interpelację tłumaczy, że lek Iclusig, zawierający substancję czynną ponatynib, został dopuszczony do obrotu w procedurze centralnej w lipcu 2013 r. Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, Iclusig jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów z fazą przewlekłą, fazą akceleracji lub fazą przełomu blastycznego przewlekłej białaczki szpikowej (CML) z opornością lub nietolerancją leczenia dazatynibem lub nilotynibem i dla których kolejne leczenie imatynibem nie jest właściwe ze względów klinicznych, lub u pacjentów z mutacją T315I, oraz z ostrą białaczką limfoblastyczną z obecnością chromosomu Filadelfia (Ph+ ALL) z opornością lub nietolerancją leczenia dazatynibem i dla których kolejne leczenie imatynibem nie jest właściwe ze względów klinicznych, lub u pacjentów z mutacją T315I.

Przypomina, że informuję, że w grudniu 2015 r. do Ministra Zdrowia wpłynęły wnioski uprawnionego podmiotu w sprawie objęcia refundacją i ustalenia urzędowych cen zbytu leku Iclusig (dwie dawki: 15 mg i 45 mg) w ramach dwóch programów lekowych: „Leczenie ponatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) (ICD-10 C91.0)” oraz „Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej (ICD-10 C92.1) ponatynibem”.

AOTMiT zarekomendowała objęcie refundacją przedmiotowego leku w ramach ww. programów lekowych. Prezes Agencji podkreślił jednak, że „z uwagi na skąpe dowody naukowe i związane z nimi ograniczenia wnioskowania, niezbędne jest zapewnienie instrumentu podziału ryzyka, który polegałby na zwrocie kosztów poniesionych przez płatnika w przypadku nieskutecznego leczenia, tj. nieuzyskania remisji po leczeniu ponatynibem”.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH