Komunikat NFZ dot. systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń

Z URZĘDU

Autor: NFZ/rynekaptek.pl   14-08-2017, 12:57

Komunikat NFZ dot. systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

NFZ informuje, że prezes Funduszu w dniu 10 sierpnia 2017 roku podpisał zarządzenie Nr 69/2017/DSOZ w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

NFZ podaje, że wydanie przedmiotowego zarządzenia związane jest z wejściem w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającej „system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej” oraz wydaniem na jej podstawie rozporządzeń ministra właściwego do spraw zdrowia, wprowadzających regulacje dotyczące systemu zabezpieczenia.

W związku z ww. regulacjami, w szczególności stosownie do upoważnienia w zarządzeniu, określono warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranych w ramach systemu zabezpieczenia, uwzględniając zasady udzielania i realizacji świadczeń, służących do wyliczenia wartości ryczałtu w systemie zabezpieczenia i sposób ich sprawozdawania oraz zasady udzielania i realizacji świadczeń finansowanych odrębnie, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania i sposób ich rozliczania.

W niniejszym zarządzeniu zachowano zasady udzielania i realizacji świadczeń określone w obowiązujących zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji świadczeń w następujących rodzajach świadczeń: leczenie szpitalne, leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe, leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia odrębnie kontraktowane, rehabilitacja lecznicza, podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W zarządzeniu wskazano termin (31 sierpnia 2017 r.), do którego Dyrektorzy OW NFZ winni przedstawić świadczeniodawcom zakwalifikowanym do systemu zabezpieczenia propozycje kwot zobowiązania na pierwszy okres rozliczeniowy w zakresach świadczeń, które podlegają odrębnemu finansowaniu oraz kwotę ryczałtu PSZ.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 października 2017 r.

Więcej: http://nfz.gov.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH