Kontrola ordynacji lekarskiej. Z czym lekarze mają najczęściej problemy?

Z URZĘDU

Autor: NFZ/ rynekaptek.pl   16-12-2020, 12:21

Kontrola ordynacji lekarskiej. Z czym lekarze mają najczęściej problemy? W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. wystawienia recept niezgodnie z przepisami (fot. Pixabay)

We wszystkich 15 postępowaniach kontrolnych ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez NFZ w III kwartale 2020 roku stwierdzono nieprawidłowości. W 12 przypadkach kontrole zakończyły się negatywną oceną. Powtarzają się problemy z poziomem odpłatności.

Postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (12 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości (3 postępowania).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. wystawienia recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontrolowanym oraz prowadzenia dokumentacji medycznej:
- nieprawidłowo zaznaczony poziom odpłatności;
- nie stwierdzono rozpoznania uprawniającego do zastosowania zniżki przy ordynacji;
- ordynowanie leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi tj. niezgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
- przekroczenie 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania;
- nieprzestrzeganie wskazań refundacyjnych;
- prowadzenie dokumentacji medycznej niezgodnie z zapisami obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
- brak wpisu porad związanych z ordynacją kontrolowanych leków w dokumentacji medycznej;
- brak wpisu w dokumentacji medycznej pacjentów informacji o zaordynowanych lekach na receptach refundowanych lub odnotowana informacja o zaordynowanym leku w poradzie jest niezgodna z receptą;
- braku dokumentacji medycznej.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH