LOIA: jak przekazać do utylizacji przeterminowane leki?

Z URZĘDU

Autor: LOIA/ rynekaptek.pl   22-09-2020, 09:04

LOIA: jak przekazać do utylizacji przeterminowane leki? Odpady w postaci leków i innych produktów ze stanu apteki przeznaczone do utylizacji należy zbierać selektywnie (oddzielnie) biorąc pod uwagę kod odpadu (fot. LJ)

Lubelska OIA przekazała komunikat dla aptek ws. możliwości utylizacji produktów leczniczych, którym upłynął termin ważności, w tym leków i surowców farmaceutycznych zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe oraz prekursory kategorii 1.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o odpadach - Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach, wytworzone w aptekach odpady w postaci zdjętych protokołem ze stanu apteki produktów w tym leków, celem przekazania ich do utylizacji mogą zostać przekazanie do utylizacji na podstawie wytworzonej przez aptekę w elektronicznym systemie BDO (Baza Danych Odpadowych) elektronicznej karty przekazania odpadów.

Apteka jako wytwarzający odpady uzyskuje dostęp do systemu BDO, gdzie posiada nadany numer ewidencyjny BDO wprowadzając własny login i hasło dostępu.

W przypadku odbioru odpadów z apteki i bezpośredniego transportu do miejsca ich utylizacji (przetworzenia, spalenia) w karcie przekazania odpadów w systemie BDO wytwarzającym odpady jest apteka, transportującym jest firma świadcząca usługę transportu do spalarni, a przejmującym odpady uprawniona do tego spalarnia.

Kierownik apteki odpowiada za prawidłowe przyporządkowanie kodu odpadu do konkretnego produktu przekazywanego do utylizacji oraz za prawidłowo prowadzoną segregację produktów kierowanych do utylizacji z uwzględnieniem kodu odpadu.

Odpady w postaci leków i innych produktów ze stanu apteki przeznaczone do utylizacji należy zbierać selektywnie (oddzielnie) biorąc pod uwagę kod odpadu, zabezpieczyć (zakleić taśmą, zaplombować), oznaczyć kodem właściwym dla danej grupy produktów i przechowywać w aptece w wyznaczonym miejscu do czasu przekazania ich do utylizacji.

Więcej: https://www.loia.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH