LOIA: jak przekazać do utylizacji przeterminowane leki?

Z URZĘDU

Autor: LOIA/ rynekaptek.pl   22-09-2020, 09:04

LOIA: jak przekazać do utylizacji przeterminowane leki? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Lubelska OIA przekazała komunikat dla aptek ws. możliwości utylizacji produktów leczniczych, którym upłynął termin ważności, w tym leków i surowców farmaceutycznych zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe oraz prekursory kategorii 1.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o odpadach - Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach, wytworzone w aptekach odpady w postaci zdjętych protokołem ze stanu apteki produktów w tym leków, celem przekazania ich do utylizacji mogą zostać przekazanie do utylizacji na podstawie wytworzonej przez aptekę w elektronicznym systemie BDO (Baza Danych Odpadowych) elektronicznej karty przekazania odpadów.

Apteka jako wytwarzający odpady uzyskuje dostęp do systemu BDO, gdzie posiada nadany numer ewidencyjny BDO wprowadzając własny login i hasło dostępu.

W przypadku odbioru odpadów z apteki i bezpośredniego transportu do miejsca ich utylizacji (przetworzenia, spalenia) w karcie przekazania odpadów w systemie BDO wytwarzającym odpady jest apteka, transportującym jest firma świadcząca usługę transportu do spalarni, a przejmującym odpady uprawniona do tego spalarnia.

Kierownik apteki odpowiada za prawidłowe przyporządkowanie kodu odpadu do konkretnego produktu przekazywanego do utylizacji oraz za prawidłowo prowadzoną segregację produktów kierowanych do utylizacji z uwzględnieniem kodu odpadu.

Odpady w postaci leków i innych produktów ze stanu apteki przeznaczone do utylizacji należy zbierać selektywnie (oddzielnie) biorąc pod uwagę kod odpadu, zabezpieczyć (zakleić taśmą, zaplombować), oznaczyć kodem właściwym dla danej grupy produktów i przechowywać w aptece w wyznaczonym miejscu do czasu przekazania ich do utylizacji.

Więcej: https://www.loia.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH