Łomża: przyjęli grafik dyżurów bez opinii Izby i bez uzasadnienia

Z URZĘDU

Autor: OIAB/ rynekaptek.pl   09-10-2020, 11:02

Łomża: przyjęli grafik dyżurów bez opinii Izby i bez uzasadnienia Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Włodarze Łomży przyjęli harmonogram pracy aptek nie zasięgając nawet opinii Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku. - To stoi w sprzeczności z przepisami prawa farmaceutycznego - przypomina Izba. I skazuje uchwałę na nieważność.

2 października 2020 r. na stronie internetowej lokalnego serwisu została umieszczona informacja o harmonogramie dyżurów aptek na terenie miasta Łomża do końca 2020 roku. Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku informuje, iż nie wydała opinii w przedmiotowej sprawy z uwagi na braki w dokumentacji złożonej przez Urząd Miasta Łomża - informuje ORA.

Dodaje, że wcześniej izba występowała do Urzędu Miasta Łomża z wnioskiem o uzupełnienie przesłanej dokumentacji w celu wydania opinii. Chodziło o brak uzasadnienia do projektu uchwały.

"Powyższe pismo pozostało bez odpowiedzi ze strony Urzędu Miasta Łomża. Konsekwencją tego jest uchwalenie przez Radę Miejską miasta Łomża harmonogramu dyżurów aptek w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie miasta Łomża do końca 2020 roku bez uzyskania opinii Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku, co stoi w sprzeczności z przepisami prawa farmaceutycznego" - podkreśla Rada.

Projekt takiej uchwały musi zawierać uzasadnienie, które rozkład godzin pracy aptek powinien być dostosowany do potrzeb ludności, po zasięgnięciu opinii m.in. samorządu aptekarskiego. Rada powinna uwzględnić uwarunkowania danego powiatu, takie jak: liczba i wiek ludności, stan ich zdrowia oraz informacje od samorządu aptekarskiego na temat liczby aptek, stanu zatrudnienia w nich oraz możliwości wypełnienia obowiązku zapewnienia obsady w planowanym przez Radę Miasta Łomża rozkładzie godzin.

"Przesłany projekt w sprawie określenia godzin pracy aptek w Łomży nie uwzględnia także obecnej, trudnej sytuacji kadrowej, w której znalazły się apteki w związku z sytuacją epidemiologiczną oraz kluczowego faktu, iż do pełnienia dyżurów uprawnieni są wyłącznie magistrowie farmacji" - dodaje ORA.

Zapowiada, że "opinia zostanie wydana po przedłożeniu merytorycznego uzasadnienia przez projektodawcę uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Łomża, obejmującego w sposób wyczerpujący bardzo ważne kwestie,o których mowa powyżej".

Więcej: http://www.oiab.com.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH