MZ: bezpłatne szczepionki p/ grypie dla personelu medycznego można też zwrócić

Z URZĘDU

Autor: MZ/ rynekaptek.pl   23-11-2020, 08:33

MZ: bezpłatne szczepionki p/ grypie dla personelu medycznego można też zwrócić Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Bezpłatne szczepionki przeznaczone dla personelu medycznego jako produkty lecznicze również podlegają obowiązkowemu raportowaniu do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi - przypomina resort zdrowia.

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami w sprawie wypełniania ustawowych obowiązków dotyczących bezpłatnych szczepionek, które Minister Zdrowia zapewnił personelowi medycznemu z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, resort przypomina, na jakich to się odbywa zasadach.

Bezpłatne szczepionki przeznaczone dla personelu medycznego jako produkty lecznicze również podlegają obowiązkowemu raportowaniu do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Są formą darowizny. Zgodnie z art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, w aptekach szpitalnych poza udzielaniem usług farmaceutycznych prowadzona jest ewidencja produktów leczniczych i wyrobów medycznych otrzymywanych w formie darowizny.

Minister Zdrowia polecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia przekazanie, na podstawie umowy, podmiotom wykonującym działalność leczniczą, posiadającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, środków finansowych z przeznaczeniem na finansowanie szczepień ochronnych przeciw grypie osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń
opieki zdrowotnej w tych Podmiotach, oraz farmaceutom i technikom farmaceutycznym
wykonującym zawód w aptece lub w punkcie aptecznym.

Odbywa się to na ustalonych zasadach
Wysokość finansowania kosztu pojedynczego szczepienia przeciw grypie obejmujące kwalifikację lekarską, wykonanie szczepienia przez lekarza lub pielęgniarkę oraz cenę szczepionki, która powinna wynosić 50,86 zł.

W przypadku, gdy szczepionka została podmiotowi przekazana nieodpłatnie, wysokość finansowania powinna wynosić 13,24 zł.

Podmiot wykazuje do rozliczenia wyłącznie koszty szczepienia wykonanego osobie uprawnionej preparatem dopuszczonym do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiot te powinien też uzyskać zgodę osoby zaszczepionej na udostępnienie i przetwarzanie przez NFZ oraz MZ informacji o osobie uprawnionej oraz o wykonaniu szczepienia, w tym dokumentacji medycznej w tym zakresie.

Powinien też uzyskać od farmaceuty lub technika farmacji oświadczenia potwierdzającego wykonywanie zawodu w aptece lub punkcie aptecznym.

Rozliczenie następuje na podstawie przedstawionego przez kierownika podmiotu wykazu osób uprawnionych poddanych szczepieniu obejmującego imię i nazwisko, numer PESEL i numer prawa wykonywania zawodu, w przypadku zawodów, w których jest nadawany.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH