MZ: od 1 stycznia 2021 nastąpi zmiana w sposobie finansowania rezydentur

Z URZĘDU

Autor: MZ/ rynekaptek.pl   03-12-2020, 12:32

MZ: od 1 stycznia 2021 nastąpi zmiana w sposobie finansowania rezydentur Nowy system finansowania i rozliczania rezydentur istotnie ułatwi współpracę pomiędzy Ministrem Zdrowia a jednostkami akredytowanymi prowadzącymi szkolenie specjalizacyjne - uważa MZ (fot. Pixabay)

Resort zdrowia opublikował komunikat, w którym informuje, że na finalnym etapie procedury legislacyjnej jest nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza kilka zmian dla lekarzy.

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpi istotna zmiana w sposobie finansowania rezydentur

Zgodnie z nowelizowanym art. 16j ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z zatrudnianiem rezydentów, minister właściwy do spraw zdrowia będzie przekazywał na podstawie wniosków podmiotów prowadzących rezydenturę.

Wnioski te będą składane w Systemie Informatycznym Rezydentur (SIR). Wszystkie tzw. „umowy rezydenckie” zawarte z Ministrem Zdrowia przed 1 stycznia 2021 r. ulegną rozwiązaniu z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2020 r., o czym stanowi art. 7 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowy system finansowania i rozliczania rezydentur istotnie ułatwi współpracę pomiędzy Ministrem Zdrowia a jednostkami akredytowanymi prowadzącymi szkolenie specjalizacyjne. Jednocześnie zmiana ta nie będzie miała wpływu na zasady finansowania rezydentur i wysokość wynagrodzeń lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w tym trybie.  

Inny termin uruchomienia bazy pytań PES

W związku z trudnościami w pozyskaniu odpowiedniej liczby pytań egzaminacyjnych do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) dla lekarzy i lekarzy dentystów wynikającymi z trwania stanu epidemii, do dnia 31 grudnia 2022 r. przesunięto termin uruchomienia bazy pytań PES oraz innych rozwiązań związanych z uruchomieniem tej bazy, o których mowa w art. 1 pkt 40 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291).

Dłuższy okres procedowania nowelizacji ww. ustawy w Parlamencie spowodowany epidemią COVID-19 skutkował zakończeniem procedury legislacyjnej w sierpniu 2020 r. Jednocześnie zmiany organizacyjne w Centrum Egzaminów Medycznych oraz zwiększenie zadań Centrum w związku z koniecznością dostosowania egzaminów specjalizacyjnych wszystkich grup zawodowych do warunków epidemicznych, jak również zaangażowanie potencjalnych twórców pytań do walki z epidemią, uniemożliwiły implementację bazy pytań PES w pierwotnie zakładanym terminie.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH