MZ opracowuje zmiany w lecznictwie psychiatrycznym

Z URZĘDU

Autor: MZ/rynekaptek.pl   08-05-2017, 14:23

MZ opracowuje zmiany w lecznictwie psychiatrycznym Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad poprawą sytuacji w obszarze ochrony zdrowia psychicznego i zmianami w lecznictwie psychiatrycznym - czytamy na stronie resortu.

Jak przypomina Ministerstwo Zdrowia, 3 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nowego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022.

Realizacja zadań, które zawiera program ma zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronną i powszechnie dostępną opiekę zdrowotną oraz inne formy opieki i pomocy, które są niezbędne do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Program ma także na celu kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych – zwłaszcza zrozumienie, tolerancję, życzliwość, przeciwdziałanie ich dyskryminacji oraz
upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

Resort podkreśla wagę środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej (jednego z najważniejszych elementów programu). Wskazuje, że będzie on  wdrażany stopniowo - najpierw zostaną utworzone warunki do rozwoju Centrów Zdrowia Psychicznego, następnie powstanie model „azylowy”, który opiera się na izolowaniu osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego w dużych szpitalach. Będzie on zastępowany modelem środowiskowym – zgodne z kierunkami reform psychiatrii w państwach rozwiniętych.

Obecnie ministerstwo pracuje nad tzw. ustawą pilotażową. Przepisy, które umożliwią przeprowadzanie programów pilotażowych, znajdą się w nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 20 kwietnia projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego, resort będzie dążył do systematycznego zwiększania publicznych nakładów na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. W czasie pierwszej edycji programu (tj. w latach 2011 – 2015) środki te wzrosły o 18,48 procent.

- Dzięki ustawie o zdrowiu publicznym nie tylko zwiększyły się środki na realizację obecnie realizowanych zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, lecz także powstały nowe inicjatywy w tym zakresie - pisze MZ.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH