MZ powołał Zespół ds. systemu IT w e-zdrowiu

Z URZĘDU

Autor: Dziennik MZ/rynekaptek.pl   03-11-2017, 08:28

MZ powołał Zespół ds. systemu IT w e-zdrowiu Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Minister Zdrowia wydał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania dokumentacji aplikacyjnej projektu dotyczącego budowy nowego systemu informatycznego narodowego płatnika.

Minister Zdrowia niniejszym zarządzeniem tworzy Zespół do spraw opracowania dokumentacji aplikacyjnej projektu dotyczącego budowy nowego systemu informatycznego narodowego płatnika.

Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

Do zadań Zespołu należy prowadzenie prac mających na celu opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym ustalenie warunków ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu, przedstawianie Ministrowi do akceptacji propozycji założeń nowego systemu informatycznego narodowego płatnika, a także współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia, CSIOZ, i NFZ.

Przewodniczącym Zespołu został Maciej Miłkowski, Zastępca Prezesa NFZ ds. finansowych, jego zastępcą Marcin Grabowski, p.o. Dyrektora Departamentu Informatyki w NFZ. Natomiast drugim zastępcą przewodniczącego został Marcin Węgrzyniak, Dyrektor CSIOZ.

Do Zespołu został włączony też m.in. przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia, przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia oraz przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w MZ.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Więcej: http://dziennikmz.mz.gov.pl/

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH