MZ: projekt dot. zapobiegania szerzeniu się lekoopornych szczepów

Z URZĘDU

Autor: RCL/rynekaptek.pl   07-06-2017, 12:48

MZ: projekt dot. zapobiegania szerzeniu się lekoopornych szczepów Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Minister Zdrowia wydał projekt rozporządzenia w sprawie metod zapobiegania zakażeniom spowodowanym wybranymi biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi o szczególnej zjadliwości lub oporności.

Zaproponowana regulacja dotyczy w szczególności postępowania w przypadku identyfikacji w podmiotach wykonujących działalność leczniczą szczepów bakteryjnych Enterobacteriaceae, wytwarzających karbapenemazy typu KCP, NDM, OXA – 48, pałeczki Gram- ujemne Pseudomonas, Acinetobacter, Enterococcus, oporne wankomycynę Clostridium difficle.

Cechą wspólną wymienionych czynników alarmowych jest oporność na antybiotyki β- laktamowe, uważane dotąd za leki „ostatniej szansy” w leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych przez powyższe drobnoustroje.

Projekt rozporządzenia wskazuje, że pałeczki Klebsiella pneumoniae wytwarzające karbapenemazy typu New Delhi są jednym z głównych drobnoustrojów o najbardziej zaawansowanej lekooporności.

Dotychczasowe działa polegające m.in. na wydaniu zaleceń przez Ministra Zdrowia w 2012 r. należy uznać za niewystarczające w świetle bardzo dynamicznego wzrostu liczby zakażeń powodowanych przez szczepy Klebsiella pneumoniae NDM.

Z związku z tym, iż w podmiotach leczniczych coraz częściej dochodzi do zakażeń czynnikami alarmowymi, wymienionymi powyżej, należy podjąć wszelkie działania zapobiegające szerzeniu się tych czynników alarmowych –czytamy.

Opracowanie szczegółowego projektu noweli regulacji pozwoli na bardziej precyzyjne prowadzenie nadzoru w szpitalach poprzez m.in. wzrost wykonywania badań mikrobiologicznych oraz realizację zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru sanitarno –epidemiologicznego.

Zgodnie z projektem, rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Więcej: http://legislacja.rcl.gov.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH