MZ: projekt zmiany podziału środków na refundację

Z URZĘDU

Autor: RCL/rynekaptek.pl   10-10-2017, 14:05

MZ: projekt zmiany podziału środków na refundację Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Minister Zdrowia wydał znowelizowany projekt rozporządzenia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 roku zakładający zwiększenie dotychczasowego całkowitego budżetu na refundację.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2016 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację wprowadza się następujące zmiany:

- do § 2 zamiast kwoty 218 625 000 zł zostaje wprowadzona kwota 298 288 000 zł - oznacza to zwiększenie nakładów na finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu;

- w § 4 kwota 438 409 000 zł zastępuje kwotę 426 409 000 zł - wzrost nakładów na refundację w części dot. finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach.

Nowelizacja podyktowana jest projektowaną przez NFZ zmianą planu finansowego Funduszu na 2017 r. zakładającą zwiększenie całkowitego budżetu na refundację, a wynikającą ze zwiększenia nakładów Funduszu na finansowanie innowacyjnych technologii lekowych.

Po wprowadzonych zmianach wzrost całkowitego budżetu na refundację w 2017 r., w stosunku do 2016 r. wyniesie 760 697 000 zł.

Więcej: https://legislacja.rcl.gov.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH