MZ: rozporządzenie ws. leczenia krwią i jej składnikami

Z URZĘDU

Autor: RCL/rynekaptek.pl   05-07-2017, 12:08

MZ: rozporządzenie ws. leczenia krwią i jej składnikami Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Minister Zdrowia wydał rozporządzenia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Przedmiotowe rozporządzenie jest poprzedzone Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami, które zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw, traci moc 10 września 2017 r.

Jak czytamy w rozporządzeniu, istnieje zatem konieczność wydania nowego aktu normatywnego. Nowością, w porównaniu z poprzednim rozporządzeniem, wydanym jeszcze przed dużą nowelizacją w 2016 r. ustawy jest dopuszczenie zdalnej autoryzacji wyników badań immunohematologicznych.

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia podyktowana jest dodatkowo faktem, że poprzednie rozporządzenie zawierało przepisy zawierające materię ustawową, które obecnie zostały przeniesione do ustawy, bądź wprost, bądź po odpowiedniej modyfikacji.

Ponadto część przepisów (w tym część załączników), regulująca w sposób bardzo szczegółowy przebieg procesu leczenia krwią, zostanie przeniesiona do „Wymagań dobrej praktyki przechowywania i wydawania krwi i jej składników dla banków krwi oraz badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wykonywanych w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych innych niż regionalne centra, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA”.

Przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Więcej: http://legislacja.rcl.gov.pl/

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH