MZ: teleporada nie uniemożliwia bezpośredniej wizyty u lekarza

Z URZĘDU

Autor: OIA Częstochowa/ rynekaptek.pl   02-09-2020, 12:25

MZ: teleporada nie uniemożliwia bezpośredniej wizyty u lekarza Realizowanie badań oraz porad w przychodniach lub wizyt domowych jest możliwe w przypadkach uzasadnionych medycznie (fot. archiwum)

Zdalna forma porad nie uniemożliwia bezpośredniej wizyty u lekarza, a realizowanie teleporad nie uprawnia podmiotu leczniczego do całkowitego zaprzestania udzielania porad ambulatoryjnych - informuje MZ.

Prezes Częstochowskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej Przemysław Orlikowski wystosował do resortu zdrowia pismo dotyczące przywrócenia normalnej działalności jednostek służby zdrowia zamiast powszechnie przyjętych teleporad. Wiele z nich jest nadal niedostępna dla pacjentów, a zamiast wizyty oferują teleporadę.

Departament Systemu Zdrowia Ministerstwa odpowiedział na pismo szefa Częstochowskiej ORA:

"W związku ze stanem epidemii, rekomendowaną formą kontaktu lekarza z pacjentami są teleporady - co minimalizuje ryzyko transmisji koronawirusa. Kwestią kluczową jest bowiem zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu. Możliwość realizowania teleporad została wprowadzona jako jedna z form udzielania świadczeń zdrowotnych obok świadczeń udzielanych osobiście(w bezpośrednim kontakcie a pacjentem). Zatem teleporady nie są jedyną formą udzielania świadczeń podczas epidemii koronawirusa.

Realizowanie badań oraz porad w przychodniach lub wizyt domowych jest możliwe w przypadkach uzasadnionych medycznie. Decyzja w ww. zakresie należy do lekarza - powinna być ona poprzedzona indywidualną oceną stanu zdrowia danego pacjenta.

Podkreślić należy także, że teleporady mogą być udzielane wyłącznie w sytuacji, gdy ocena stanu zdrowia i zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta, nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego.

Zdalna forma porad nie uniemożliwia zatem bezpośredniej wizyty u lekarza, a realizowanie teleporad nie uprawnia podmiotu leczniczego do całkowitego zaprzestania udzielania porad ambulatoryjnych. Teleporada nie powinna stanowić zatem alternatywnej formy udzielania świadczenia w przypadku, gdy pacjent wymaga osobistego kontaktu z lekarzem".

Resort dodaje, by informować NFZ o niefunkcjonujących poradniach.

Więcej: http://www.czestochowa.oia.org.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH