MZ: zespół ma przygotować konsolidację sektora szpitalnictwa

Z URZĘDU

Autor: dziennikmz.mz.gov.pl/ rynekaptek.pl   28-12-2020, 09:01

MZ: zespół ma przygotować konsolidację sektora szpitalnictwa Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Minister zdrowia powołał zespół, który ma przedstawić do połowy 2021 roku propozycje rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji szpitali. Ma powstać korpus restrukturyzacyjny i korpus menedżerski.

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

Zadaniem Zespołu jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi zdrowia założeń rozwiązań dotyczących restrukturyzacji szpitali, a następnie opracowanie i przedstawienie do akceptacji projektu ustawy na podstawie zaakceptowanych założeń, wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji, w szczególności obejmujących swym zakresem:

1) restrukturyzację szpitali, w tym ich zobowiązań;
2) przekształcenia właścicielskie;
3) konsolidację sektora szpitalnictwa, przeprofilowanie szpitali oraz zmianę struktury świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez szpitale;
4) zwiększenie efektywności i jakości procesów zarządczych oraz nadzorczych;
5) utworzenie podmiotu odpowiedzialnego za centralny nadzór nad procesami restrukturyzacyjnymi w sektorze szpitalnictwa i za jego rozwój;
6) utworzenie korpusu restrukturyzacyjnego, w skład którego będą wchodzić certyfikowani doradcy restrukturyzacyjni w ochronie zdrowia;
7) utworzenie korpusu menadżerskiego, w skład którego będą wchodzić certyfikowani menadżerowie w ochronie zdrowia;
8) uwzględnienie specyfiki instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna.

Zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu przez ministra zdrowia projektu ustawy, nie później jednak niż z dniem 30 czerwca 2021 roku.

Więcej: http://dziennikmz.mz.gov.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH