MZ: zmiany w jednym ze świadczeń gwarantowanych

Z URZĘDU

Autor: RCL/rynekaptek.pl   29-11-2017, 15:11

MZ: zmiany w jednym ze świadczeń gwarantowanych Nowy projekt rozporządzenia z zakresu leczenia szpitalnego (Fot. Archiwum)

Ministerstwo Zdrowia wydało znowelizowany projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 3 sierpnia 2017 roku, po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„Świadczenie gwarantowane, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz lp. 39 załącznika nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, może być od dnia 1 stycznia 2018 r. udzielane z wykorzystaniem immunoglobuliny anty-D dystrybuowanej przez regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa a posiadanych na stanie magazynowym na dzień 1 stycznia 2018 r.”

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2018 roku.

Więcej: http://legislacja.rcl.gov.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH