Na recepcie są wzajemnie wykluczające się oznaczenia? MZ podpowiada, jak je zrealizować

Z URZĘDU

Autor: MZ/ rynekaptek.pl   02-02-2021, 08:01

Na recepcie są wzajemnie wykluczające się oznaczenia? MZ podpowiada, jak je zrealizować Minister Zdrowia wskazuje zatem osobom uprawnionym do wystawienia recept, iż ich obowiązkiem jest prawidłowe stosowanie przepisów prawa dotyczących preskrypcji recept, w tym zwrócenie uwagi na właściwe używanie oznaczeń dodatkowych (fot. Pixabay)

Na recepcie lekarz oznaczył, że przepisywany lek jest poza zakresem refundacji, a jednocześnie zaznaczył kod uprawnienia dodatkowego? W przypadku wystąpienia takiego zbiegu przyjmuje się, że na recepcie nie występuje to oznaczenie dodatkowe, a pacjent otrzymuje lek za 100% odpłatnością - wyjaśnia MZ.

Niezależnie od powyższego, Minister Zdrowia wskazuje, że w przypadku, w którym intencją osoby wystawiającej receptę jest, aby recepta została zrealizowana przez pacjenta pełnopłatnie (gdyż przepisany na niej produkt leczniczy, wyrób medyczny lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, choć co do zasady refundowany, to jednak przepisywany jest poza zakresem wskazań refundacyjnych), osoba taka nie powinna wpisywać kodu uprawnienia dodatkowego.

Takie działanie (wpisanie kodu uprawnienia dodatkowego oraz oznaczenia „X”/„100%”) jest niezrozumiałe i nielogiczne, a nadto wzajemnie się wykluczające. Uprawnienie dodatkowe jest uprawnieniem do refundacji, a zatem dotyczyć może jedynie przypadku, w którym produkt leczniczy faktycznie przysługuje pacjentowi ze zniżką, czyli przepisywany jest w zakresie tejże refundacji, a nie poza nią.

Dlatego też w przypadku ww. oznaczeń „X”/100%” wskazujących na brak prawa do refundacji z racji preskrypcji poza wskazaniem refundacyjnym, wraz z tymi oznaczeniami, nie powinny współistnieć (w odniesieniu do danego leku przepisanego na recepcie) kody uprawnień dodatkowych.

Praktyki takie szkodzą pacjentowi, który w przypadku, gdy wstawienie oznaczeń „X/100%” było niezamierzonym lub błędnym działaniem, nie może skorzystać z uprawnień ustawowych i ponosi pełną odpłatność za lek. Gdyby faktycznie przysługiwała mu preferencja w tym zakresie musiałby ponownie wrócić do lekarza po nową receptę wystawioną w sposób prawidłowy, co wpływa negatywnie na działalność systemu ochrony zdrowia.

Minister Zdrowia wskazuje zatem osobom uprawnionym do wystawienia recept, iż ich obowiązkiem jest prawidłowe stosowanie przepisów prawa dotyczących preskrypcji recept, w tym zwrócenie uwagi na właściwe używanie oznaczeń dodatkowych tak, by w praktyce nie pojawiały się recepty z wzajemnie wykluczającymi się oznaczeniami, sprawiające trudności w interpretacji takiej recepty, a w konsekwencji pozbawiające pacjenta uprawnień ustawowych do preferencyjnej odpłatności za leki.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH