NFZ: nowe zarządzenie dot. umów na programy lekowe

Z URZĘDU

Autor: NFZ/rynekaptek.pl   20-07-2017, 13:10

NFZ: nowe zarządzenie dot. umów na programy lekowe Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

NFZ opublikował zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Zarządzenie Nr 53/2017/DGL określa wzór ceny jednostki rozliczeniowej.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Rozporządzenie zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Załączniki nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia obowiązują do dnia 30 września 2017 r.

Załączniki nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia wchodzą w życie w dniu 1 października 2017 r.

Więcej: http://nfz.gov.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH