NFZ publikuje „Taryfikator kar umownych”

Z URZĘDU

Autor: NFZ/rynekaptek.pl   30-06-2017, 13:45

NFZ publikuje „Taryfikator kar umownych” Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje taryfikator kar umownych w celu jednolitego stosowania przez oddziały wojewódzkie NFZ.

Taryfikator opracowany został na podstawie §30 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Określona w taryfikatorze wysokość kar ma charakter umowny. Dlatego też - ze względu na swoistość każdej kontroli - istnieje możliwość zastosowania sankcji finansowej w wysokości innej niż ustalona w taryfikatorze lub odstąpienia od jej wymierzenia, zgodnie z poniższym wskazaniem.

Fundusz przypomina, że z §29 ust. 1 załącznika do wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Zdrowia wynika, iż nałożenie kary umownej jest prawem, a nie obowiązkiem dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. W związku z tym uzasadnione jest rozważenie w każdym przypadku, czy waga, zakres oraz przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości uzasadniają nałożenie kary umownej na świadczeniodawcę.

Natomiast w sytuacji, gdy nałożona kara umowna jest nieadekwatnie wysoka w stosunku do kwoty - określonych w wystąpieniu pokontrolnym - środków finansowych nienależnie wypłaconych, a dowody nie wskazują na świadome lub lekceważące działania świadczeniodawcy, dopuszczalne jest złagodzenie jej wymiaru.

Więcej: http://nfz.gov.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH