NFZ ws. kolejnych zmian w zakresie chemioterapii

Z URZĘDU

Autor: NFZ/rynekaptek.pl   17-03-2017, 08:39

NFZ ws. kolejnych zmian w zakresie chemioterapii Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Prezes NFZ wydał znowelizowane zarządzenie nr 20/2017/DGL w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

W zarządzeniu nr 16/2017/DGL z 3 marca 2017 r. załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 marca 2017 r.

Więcej: http://nfz.gov.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH