NFZ: zarządzenia ws. opieki paliatywnej i hospicyjnej

Z URZĘDU

Autor: NFZ/rynekaptek.pl   27-10-2017, 13:43

NFZ: zarządzenia ws. opieki paliatywnej i hospicyjnej Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Prezes NFZ wydał zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie
ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

W zarządzeniu Nr 83/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 września 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, uchyla się § 3.

Zmiana jest konsekwencją wydania przez ministra zdrowia zalecenia usunięcia nieprawidłowości w regulacji. Wprowadzając nowy zakres świadczeń, jakim jest „Perinatalna opieka paliatywna”, należało mieć bowiem na uwadze, iż umowy na realizację świadczeń można zawierać ze świadczeniodawcami po uprzednim przeprowadzeniu postępowań w trybie konkursów ofert lub rokowań, w przeciwnym przypadku umowa o udzielanie świadczeń jest nieważna w części wykraczającej poza przedmiot postępowania w sprawie zawarcia takiej umowy, na co wskazuje art. 155 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

NFZ opublikował także kolejne zarządzenie Nr 107/2017/DSOZ ws. zmian w warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, które nadaje punktowi 7 w § 11 brzmienie:

"Podstawą rozliczenia świadczeń w ramach perinatalnej opieki paliatywnej na rzecz rodziców dziecka będącego w fazie prenatalnej i tegoż dziecka, są wskazania medyczne opisane na skierowaniu wydanym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego”.

Więcej: http://nfz.gov.pl/

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH