NFZ: zarządzenie ws. udostępniania informacji publicznej o wynikach kontroli

Z URZĘDU

Autor: NFZ/rynekaptek.pl   19-09-2017, 08:36

NFZ: zarządzenie ws. udostępniania informacji publicznej o wynikach kontroli Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Prezes NFZ wydał zarządzenie w sprawie udostępniania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o wynikach kontroli.

Jak informuje Fundusz, w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, udostępnieniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia podlegają:

• informacje zbiorcze o wynikach kontroli przeprowadzanych przez:

- instytucje kontroli zewnętrznej w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie: kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji recept, realizacji recept.

• protokoły i wystąpienia pokontrolne z kontroli realizowanych przez:

- Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie o którym mowa w pkt 1 lit. b tiret pierwsze i drugie,
- oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie o którym mowa w pkt 1 lit. b.

Informacje o wynikach kontroli, które nie podlegają udostępnieniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia, udostępniane są na wniosek zainteresowanego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Więcej: http://nfz.gov.pl/

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH