NFZ: zmiany w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Z URZĘDU

Autor: NFZ/rynekaptek.pl   27-07-2017, 10:09

NFZ: zmiany w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Prezes NFZ wydał zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Zgodnie z zarządzeniem, w § 2 ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – zakres świadczeń (KOC, KOC I, KOC II/III) w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (SOK), w ramach którego realizowana i finansowana jest skoordynowana opieka dla kobiet w ciąży, obejmująca specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne, przedporodową i poporodową opiekę położnej, poród, a w przypadku wskazań medycznych także hospitalizacje”.

Z kolei zmiana w pkt 17 dotyczy pogłębienia diagnostyki onkologicznej – świadczenia, o których mowa w rozporządzeniu AOS, obejmujące zestaw badań diagnostycznych rozliczanych w ramach diagnostycznego pakietu onkologicznego”.

Pkt 30 natomiast określa wstępną diagnostykę onkologiczną – świadczenia, o których mowa w rozporządzeniu AOS, obejmujące zestaw badań diagnostycznych rozliczanych w ramach diagnostycznego pakietu onkologicznego odpowiadającego wstępnemu rozpoznaniu;”

Nowe brzmienie otrzymuje też § 8 ust. 9:

„W przypadku udzielania, w zakresie położnictwo i ginekologia, świadczeń o profilu położniczym, świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji objęcia świadczeniobiorcy koordynowaną opieką nad kobietą w ciąży w oparciu o system informatyczny udostępniany przez Fundusz.”

Więcej: http://nfz.gov.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH