NFZ: zmiany w realizacji umów na leczenie szpitalne

Z URZĘDU

Autor: NFZ/rynekaptek.pl   06-11-2017, 16:00

NFZ: zmiany w realizacji umów na leczenie szpitalne Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Centrala NFZ publikuje projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.

W stosunku do obecnie obowiązującego zarządzenia Nr 71/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne (z późn. zm.), które z dniem 31 grudnia 2017 r. straci moc, wprowadzono zmiany związane między innymi z rozliczaniem świadczeń „Leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała u dzieci".

Zmiany polegają na udostępnieniu świadczeniodawcom posiadającym status centrum urazowego dla dzieci, do realizacji i rozliczania świadczeń związanych z leczeniem wielonarządowych obrażeń ciała u dzieci, nowoutworzonych grup JGP T11 – T16 dedykowanych urazom dziecięcym.

Zaimplementowano też w katalogu grup, nowe taryfy w przypadku niektórych świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Stanowi to wprowadzenie w życie przepisów Obwieszczeń Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 3 listopada br. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne, które będą miały zastosowanie do świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2018 r.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do 21 listopada 2017 roku.

Więcej: http://www.nfz.gov.pl/

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH