NFZ: znowelizowany projekt zarządzenia ws. leczenia szpitalnego

Z URZĘDU

Autor: NFZ/rynekaptek.pl   16-05-2017, 08:47

NFZ: znowelizowany projekt zarządzenia ws. leczenia szpitalnego Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Centrala NFZ opublikowała projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Projektowane zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, zmieniającym zarządzenie Nr 71/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, wynikają między innymi z postulatów kierowanych do Prezesa NFZ, o dokonanie zmian postanowień przedmiotowego zarządzenia poprzez wprowadzenie współczynnika korygującego dla podmiotów leczniczych nie będących instytutami lub podmiotami utworzonymi i prowadzonymi przez uczelnię medyczną, które na podstawie art. 89 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, udostępniają swoje jednostki organizacyjne uczelniom medycznym do prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej w dziedzinie nauk medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Jak informuje Fundusz, wprowadzono również współczynnik korygujący 1,54 w sytuacji wykonania jednoczasowo zabiegu na obu gałkach ocznych, rozliczanych grupami: B16, B16G, B17, B17 G, B18, B19 oraz na obu piersiach, rozliczanych grupami: J01, J02 oraz J04. Współczynnik korygujący ma na celu dostosować poziom finansowania do kosztów ponoszonych w sytuacji jednoczasowego wykonania zabiegu na narządach parzystych.

Z kolei w katalogu produktów do sumowania, stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia, zmiany polegają na dodaniu produktu rozliczeniowego dedykowanego do rozliczania opieki psychologicznej udzielanej kobiecie w sytuacji niepowodzenia położniczego (dokonane poronienie, zakończenie ciąży obumarłej) podczas jej pobytu w oddziale szpitalnym. Umożliwiono także rozliczanie wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka z rozpoznaniem Q81.0 - Q81.8 (dotyczy Peha-haft opaska elastyczna kohezyjna, Nobahaft-crepp, Mepilex Transfer, Mepilex EM, Niltac silikon do usuwania przylepca) na podstawie faktury.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH