Nowa procedura zmiany kierownika apteki

Z URZĘDU

Autor: WOIA   27-04-2021, 11:02

Nowa procedura zmiany kierownika apteki Zmiany w procedurze zmiany kierownika apteki Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Od 16 kwietnia 2021 r. (w związku ze zmianami wprowadzonym przez ustawę o zawodzie farmaceuty) zmiana kierownika apteki dokonywana jest w ramach procedury prowadzonej przez WIF.

Podmiot prowadzący aptekę zobowiązany jest poinformować WIF o zamiarze zmiany kierownika apteki najpóźniej na 30 dni przed planowana datą zmiany, a w przypadku zdarzeń, na które podmiot ten nie miał wpływu - niezwłocznie po zaistnieniu tego zdarzenia - przypomina w komunikacie mgr farm. Alina Górecka, prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

Decyzja należy do WIF
To WIF, w ramach realizowanej procedury, zwraca się do właściwej miejscowo rady okręgowej izby aptekarskiej, której farmaceuta (kandydat na kierownika apteki) jest członkiem o wydanie opinii dotyczącej spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki.

Wszelkie czynności dokonywane w  tym zakresie przez właściwą radę okręgowej izby aptekarskiej podejmowane mogą być tylko i wyłącznie na wniosek WIF.

Podstawa prawna
Z uwagi na powyższe wszelkie wnioski kierowane przez podmioty prowadzące apteki/farmaceutów do Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej dotyczące stwierdzenia przez Wielkopolską Okręgową Radę Aptekarską w odniesieniu do kandydata na kierownika apteki rękojmi należytego prowadzenia apteki nie będą mogły być rozpatrywane.

Kwestie procedury zmiany kierownika apteki, w szczególności warunków, jakie musi spełniać kandydat oraz wymagań co do wniosku reguluje art. 88 ust. 2 – 2g Prawa farmaceutycznego (w wersji obowiązującej od dnia 16 kwietnia 2021 r.).

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH