NRA wypowiada się w sprawie protestu rezydentów

Z URZĘDU

Autor: NIA/rynekaptek.pl   26-10-2017, 12:44

NRA wypowiada się w sprawie protestu rezydentów Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Naczelna Rada Aptekarska popiera stanowisko, iż reforma w ochronie zdrowia powinna być przeprowadzona kompleksowo i wielokierunkowo, jednak problemy ochrony zdrowia nie powinny być rozwiązywane kosztem zdrowia protestujących - pisze NRA.

W związku z trwającym od 2 października 2017 r. protestem lekarzy-rezydentów, Naczelna Rada Aptekarska wyraża swoje stanowisko w tej sprawie:

"W opinii NRA zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia jest koniecznością. Uwzględniając nakłady ponoszone przez inne państwa Unii Europejskiej oraz nakłady ponoszone przez Polskę (wg raportu OECD „Health at a Glance”, w 2016 r. rządowe nakłady na ochronę zdrowia w Polsce wynosiły ok. 4,8 proc. PKB, co stanowiło przy uwzględnieniu nakładów sektora prywatnego 25. na 28 miejsc wśród państw UE), niezbędne jest ich zwiększenie w celu zagwarantowania polskiemu pacjentowi właściwego poziomu jakości usług zdrowotnych świadczonych przez podmioty lecznicze.

Naczelna Rada Aptekarska za słuszny uważa postulat dotyczący zwiększenia liczby etatów jak i wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych, uwzględniając również farmaceutów szpitalnych, których nadrzędnym celem jest optymalizacja efektów terapeutycznych osiągana przez racjonalne i efektywne kosztowo prowadzone terapie.

Rola farmaceutów w systemie podnoszenia jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej jest bezdyskusyjna. Farmaceuci szpitalni są członkami komitetów np. terapeutycznego, ds. antybiotykoterapii, profilaktyki okołooperacyjnej, zakażeń, żywienia do i pozajelitowego oraz wielu innych działających na terenie szpitala. Poprzez udział w nich nadzorują politykę lekową stosowaną w szpitalu. Podkreślenia wymaga również, że wydatki na leki stanowią około 25-30% budżetu szpitala.

Umożliwienie farmaceutom szpitalnym wychodzenia ze swoimi usługami na oddziały, spowoduje, że staną się oni partnerami lekarzy w prowadzeniu farmakoterapii. Farmaceuci odpowiadając za szeroko rozumianą politykę lekową stanowią nie koszt, lecz oczywiste źródło pozyskiwania ogromnych wielomilionowych oszczędności.

Poszukując środków na ochronę zdrowia, również w obrębie kwot obecnie delegowanych do tego celu, należy rozważyć jak najszybciej wprowadzenie norm umożliwiających farmaceutom prowadzenie opieki farmaceutycznej.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH